Кримінальне право

Контрольна робота з кримінального права (Код: 15346)

Опис

Контрольна робота на 100% авторська та унікальна в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 15

План

Теоретичні завдання:
1. Форми вини за кримінальним правом України
2. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
Практичне завдання:
3. Робітник заводу залізобетонних конструкцій Меньшеков, знаходячись у нетверезому стані, взявши з собою мисливську зброю, ніж і патрони, прийшов у вечірній час до будинку директора заводу Проскуренко, однак у будинку його не застав і пішов. Перелякані родичі останнього про його візит повідомили в міліцію. Меньшиков при затримці заявив, що хотів вбити Проскуренко через те, що він тривалий час необґрунтовано затримує виплату заробітної плати службовцям і робітникам ЗЖБК, а потім покінчити із собою, для чого спеціально спорядив два патрони картеччю. Органами слідства кримінальну справу у відношенні Меньшекова було припинено у зв'язку з його добровільною відмовою від доведення злочину до кінця.
Проаналізуйте ст. 115 КК України і визначте:
- ознаки добровільної відмови від вчинення злочину за КК України;
- чи підлягає Меньшеков кримінальній відповідальності?

Фрагмент роботи

Теоретичні завдання:
1. Форми вини за кримінальним правом України
У статті 62 Конституції України закріплено важливий принцип, відповідно до якого кримінальна відповідальність настає лише тоді, коли буде доведено вину особи у вчиненні злочину. Це конституційне положення втілено в КК України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 2 ст. 2 КК). Законодавче закріплення цього положення є важливою гарантією додержання законності в діяльності правоохоронних органів і суду [4, с. 161]...............
…....Вина - це центральне поняття кримінального права, основна, обов'язкова ознака будь-якого складу злочину. Вона визначає саму наявність суб'єктивної сторони складу злочину і значною мірою її зміст. Відсутність вини виключає суб'єктивну сторону і тим самим склад злочину. Від правильного вирішення питання про вину насамперед залежить зміцнення законності в діяльності органів і посадових осіб, що ведуть боротьбу зі злочинністю [3, с. 128].........
…....Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання [2].......
2) по вольовому моменту – при прямому умислі особа бажає настання суспільно небезпечних наслідків, а при непрямому не бажає, але свідомо припускає їх настання [5, с. 159]............
…....Другою формою вини є необережність. Порівняно з умисними злочинами необережні, виходячи з особи злочинця, вважаються менш небезпечними, але за своїми суспільно небезпечними наслідками не тільки не поступаються нічим умисним злочинам, а й можуть перевищувати. їх [6, с. 121]............


2. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності
….....Звільнення від кримінальної відповідальності означає відмову держави від осуду особи, яка вчинила злочин, але надалі повністю або значною мірою втратила суспільну небезпеку, що підтверджується певними, зафіксованими в законі обставинами [6, с. 212].........
…...Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності визначається кримінально-процесуальним законом [3, с. 204].........
Крім зазначених видів можливого звільнення від кримінальної відповідальності, закон передбачає за наявності певних підстав спеціальні види обов'язкового звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення деяких злочинів, що виписані в Особливій частині Кодексу, зокрема, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК [3, с. 205]........
Підставами загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності є: 1) вчинення злочину вперше, тобто не лише у випадку фактичного вчинення злочину перший раз, а й знову після закінчення строку давності або після погашення чи зняття судимості за раніше вчинений злочин, 2) вчинений злочин, за вимогами ст. 45-46, має бути невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, а за вимогами ст. 47-48 КК - невеликої або середньої тяжкості [3, с. 205]....................
Таким чином, звільнення від кримінальної відповідальності – це реалізація державою в особі суду свого повноваження, відповідно......................


Практичне завдання:
3. Робітник заводу залізобетонних конструкцій Меньшеков, знаходячись у нетверезому стані, взявши з собою мисливську зброю, ніж і патрони, прийшов у вечірній час до будинку директора заводу Проскуренко, однак у будинку його не застав і пішов. Перелякані родичі останнього про його візит повідомили в міліцію. Меньшиков при затримці заявив, що хотів вбити Проскуренко через те, що він тривалий час необґрунтовано затримує виплату заробітної плати службовцям і робітникам ЗЖБК, а потім покінчити із собою, для чого спеціально спорядив два патрони картеччю. Органами слідства кримінальну справу у відношенні Меньшекова було припинено у зв'язку з його добровільною відмовою від доведення злочину до кінця.
Проаналізуйте ст. 115 КК України і визначте:
- ознаки добровільної відмови від вчинення злочину за КК України;
- чи підлягає Меньшеков кримінальній відповідальності?

Згідно зі ст. 17 КК добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.......
З даного визначення випливають наступні ознаки:.........

Оскільки, Меншиков був...............
В даному випадку Меншиков …...........

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 319 с.
4. Бажанов М.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.
5. Бандурка О.М. Кримінальне право України. (Загальна частина): Підручник / Кол. авторів Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки. − Харків: Вид-во ХНУВС, 2010. − 407 с.
6. Александров Ю.В. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
7. Сташис В.В., Тацій В.Я. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – с. 456
8. Мельник М.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- К.: Юридична

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук