Конституційне право

Засади конституційного ладу України (Код: 16020)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсоа робота з конституційного права на тему Засади конституційного ладу України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та ознаки конституційного ладу України, його співвідношення із суспільним ладом
РОЗДІЛ 2. Поняття та ознаки засад конституційного ладу України
РОЗДІЛ 3. Система принципів, що становлять засади конституційного ладу України
РОЗДІЛ 4. Захист засад конституційного ладу України
ВИСНОВК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Актуальні проблеми конституційного права України : Підручник /За заг. ред. професора Олійника А. Ю. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 552 с.
2. Богданова Н. А. Система науки конституционного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02. «Конституционное право; муниципальное право» / Н. А. Богданова. – М., 2001. – 334 с.
3. Годованець В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2005. – 360 с.
4. Козлова Е. И. Конституционное право РФ / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – М., 1996. – 585 с.
5. Кокотов А. Н., Кукушкин М. И. Конституционное право России : Учебник / А. Н. Кокотов. – Екатеренбург, 2001. – 548 с.
6. Конституція України. Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Консти туційного Суду. Огляд і коментарі В. Ф. Погорілка і В. Л. Федоренка. – К., 2006. – С. 105.
7. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
8. Конституційний лад в Україні: поняття та деякі питання порядку його визначення і зміни / Журнал Віче. – 2008. – № 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 2008http://www.viche.info/journal/1007/
9. Конституційне право України. Академічний курс : Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За заг. редакцією Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – С. 11-13.
10. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uchebnik-online.net/book/62-konstitucijne-pravo-ukrayini-rozdil-2/5-glava-2-zasadi-konstitucijnogo-ladu-ukrayini.html
11. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.
12. Орленко В. І. Конституційне право України Навчальний посібник. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 156 c.
13. Пилипчук В. Г. Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України / В. Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань // Гуманітарний часопис. – 2010. – № 1. – С. 5-10.
14. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України : Підручник / За заг. ред. проф. В. Ф. Погорілка. – К. : Наукова думка ; Прецедент, 2006. – С. 100-104.
15. Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України. – К. : Ін Юре, 1997. – 40 с.
16. Румянцев О. Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления): Монография. / О. Г. Румянцев. – М. : Юрист, 1994. – 285 с.
17. Скрипнюк О. В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. – К., 2000. – С. 130.
18. Скрипнюк О. В. Конституційний лад України: ознаки, принципи, гарантії / О. В. Скрипнюк // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – №4 (14. – С. 46-51.
19. Таманага Бран. Верховенство права: історія, політика, теорія / Переклад з англ. А. Іщенка. – К., 2007. – С. 10.
20. Тихонова Є. А., Юзьков Л. П. Конституція юридична і фактична Є. А / Тихонова., Л. П. Юзьков // Право України. – 1992. – № 1. – С. 3-10.
21. Тодыка, Ю. Н. Основы конституционного строя Украины / Ю. Н. Тодыка. – Х. : Факт, 1999. – 176 с.
22. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 50.
23. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ. : TOB «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.
24. Юридична енциклопедія: В 6-ти т./ Редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. Енцикл., 2001. – Т. 3. – С. 279-280.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук