Конституційне право

Реферат Законодавчий процес (Код: 14219)

Опис

Реферат Законодавчий процес на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, успішно захищений студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Законодавча   ініціатива:   поняття,   суб'єкти   та процедура реалізації.
2. Порядок   підписання   і   оприлюднення (промульгації) законів.
3. Повторний   розгляд   Верховною   Радою   України законів, повернених Президентом України.
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
...
Законодавчий процес являє собою особливий вид діяльності, що носить суто інтелектуальний характер, складний за своїм змістом, здійснюється у притаманних йому сутнісних формах з використанням спеціального юридичного “інструментарію” (методів), регламентований кількома видами правил, що визначають порядок підготовки, обговорення і прийняття законопроекту. Сутність законодавчого процесу складає формування державної волі, що виступає якісним змістом правових норм. ...
...
Актуальність обраної теми зумовлена тим, що ...
У зв'язку з цим, особливого значення набуває критичне осмислення проблем прийняття законів....
Мета праці полягає у тому,...
Об’єктом дослідження є ...
Предметом дослідження є....

1. Законодавча ініціатива: поняття, суб'єкти та процедура реалізації.
Законодавча ініціатива — це офіційне внесення до Верховної Ради України пропозиції щодо прийняття, зміни чи скасування чинних законів або їх окремих положень. Ці пропозиції Верховна Рада зобов'язана розглянути по сугі й прийняти рішення про реалізацію або про відхилення відповідної пропозиції.1
….
Інші суб'єкти, наприклад окремі громадяни, їх об'єднання, органи місцевого самоврядування тощо, також можуть вносити до Верховної Ради України пропозиції щодо прийняття, зміни або скасування чинних законів. Однак такі пропозиції не є обов'язковими для розгляду у Верховній Раді. Для розгляду необхідно, щоб відповідні ідеї подавалися виключно від імені суб'єктів, які наділені правом законодавчої ініціативи. ….
...На практиці досить часто суб'єкти, що бажають певних змій у законодавстві, але не мають права законодавчої ініціативи, входять у контакти з суб'єктами законодавчої ініціативи, які з певних причин зацікавлені у таких же або аналогічних змінах у законодавстві. Якщо інтереси таких суб'єктів співпадають, суб'єкти законодавчої ініціативи (у більшості випадків це народні депутати) від свого імені вносять вказані пропозиції до Верховної Ради України в порядку реалізації свого права законодавчої ініціативи.2 ….
 
2. Порядок підписання і оприлюднення (промульгації) законів.
...
Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання, крім випадків, передбачених цим Регламентом....
....
Світова конституційна доктрина і практика виходить з того, що з прийняттям законопроекту парламентом закінчується тільки розгляд конкретного нормативно-правового акта. Останнє підтверджується підписом Голови парламенту. Але цим не завершується законодавча процедура, оскільки для надання законопроекту юридичної сили закону необхідне його остаточне оформлення – підписання главою держави, а також видання розпорядження про його опублікування.3 ….

3. Повторний розгляд Верховною Радою України законів, повернених Президентом України.
Як було сказано вище, Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду....
….
Закон, повернений Президентом України до Верховної Ради для повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради, не пізніш як через 30 днів після його повернення з пропозиціями Президента України, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення. ….
….
За рішенням Верховної Ради не прийнятий після повторного розгляду закон може бути направлений на доопрацювання до головного комітету, який не пізніш як у 30-денний строк після дня розгляду Верховною Радою цього закону зобов'язаний повторно внести його на розгляд Верховної Ради. Якщо рішення Верховної Ради про направлення закону на доопрацювання до головного комітету не прийнято, він вважається відхиленим.....

Висновок
Законодавчий процес це процес, який розпочинається із ініційованої парламентом законодавчої ініціативи або внесення законопроекту до парламенту, охоплює реалізацію законодавчої ініціативи у парламенті і завершується введенням в дію закону. ....

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Закон України “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2790-XII
3. Закон України “Про регламент Верховної Ради України” // Відомості Верховної Ради України. - 2010 р. - № 1861-VI
4. Конституція України: Науково-практичний коментар. - Академія правових наук України, - Видавництво "Право", 2003. - 571 с.
5. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
6. С.Л. Лисенков Основи конституційного процесуального права. Навчальний посібник. - К.: “Юрисконсульт”, 2007. - 270 с.
7. Т. Тополянська Конституційно-правовий статус суб'єктів права законодавчої ініціативи за українським законодавством. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Юридичні науки. - 77-78/2007. - с. 54 — 57
8. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с.
9. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.

 

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук