Конституційне право

Права людини в Україні (Код: 15651)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готовий реферат з конституційного права та процесу на тему Права людини в Україні на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 20
Після сплати через платіжну систему LiqPay повністю готова робота автоматично надсилається на вказану вами електронну адресу

Зміст


Вступ
1. Поняття прав людини
2. Класифікація прав людини
3. Державні механізми захисту прав людини
4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Висновки
Список використаних джерел…

Джерела


1. Ковінько Д. В. Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні / Д. В. Ковінько // Юридичний вісник. – 2011. - № 2(19). – С. 47-51.
2. Печерський В.Г. Правознавство : Навчальний посібник / В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. - К.: Кондор, 2011. - 474 с.
3. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Підручник. - 2-те вид., перероб., і доопр. - К.: Правова єдність, 2010. – 428 с.
4. Борисова В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - X. : Право, 2012. - Т. 1. - 656 с.
5. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.
6. Сидорчук Ю.М. Механізми захисту прав людини та громадянина: сутність і перспективи розвитку в Україні / Ю.М. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2013. - № 682. - С. 33-35.
7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон від 23.12.1997 № 776/97-ВР : Редакція від 01.01.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр. – Заголовок з екрану.
8. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Тлумачення від 15.05.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254. – Заголовок з екрану.
9. Про Кабінет Міністрів України : Закон від 27.02.2014 № 794-VII : Редакція від 26.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18. – Заголовок з екрану.
10. Предмети відання Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин / Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин // [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/ publish/ article?art_id = 45165 &cat_id=44826. – Заголовок з екрану.
11. Про Службу безпеки України : Закон від 25.03.1992 № 2229-XII : Редакція від 30.07.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. – Заголовок з екрану.
12. Про міліцію : Закон від 20.12.1990 № 565-XII : Редакція від 28.06.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/565-12. – Заголовок з екрану.
13. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 07.07.2010 № 2453-VI : Редакція від 01.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. – Заголовок з екрану.
14. Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Т. І. Пашук. – Львів, 2006. – 20 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук