Конституційне право

Проблеми реалізації конституційних форм демократії в Україні (Код: 16653)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Проблеми реалізації конституційних форм демократії в Україні 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 25

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК РІЗНОВИДУ НАРОДОВЛАДДЯ
1.1. Поняття і суть безпосереднього народовладдя та його основні форми
1.2. Функції та принципи безпосередньої демократії
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ
2.1. Референдум як засіб демократичного управління державними справами
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ФОРМ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Джерела


1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
2. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від З липня 1991 року // ВВР України. - 1991. -№ 33.-С.443.
3. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. № 5475–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 92.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
5. Бойчук М. А. Основні форми демократії: український контекст [Текст] / М. А. Бойчук // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. . - 2011. – № 3. – С. 14-20.
6. Бойчук М. А. Проблеми українського вибору форми демократії [Текст] / М. А. Бойчук // Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Гілея : Науковий вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 50 (№8). – С. 586-592.
7. Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованец, А. С. Головін. – К. : Персонал, 2011. – 384 с.
8. Даниляк О. О. Проблеми модернізації конституційних форм безпосереднього народовладдя в Україні / О. О. Даниляк, В. С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 4. – С. 30-34.
9. Дерев'янко С. М. Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. М. Дерев'янко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 44. – С. 218–223.
10. Дерев'янко С. Проблеми нормативно-правового регулювання джерел фінансування місцевих референдумів / С. Дерев'янко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2. – С. 65–71.
11. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи : монограф. / [за ред. Ю. С. Шемшученка]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.
12. Каплан Ю. Проблеми та перспективи реалізації конституційних засад прямої демократії в Україні на загальнодержавному рівні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/5.htm.
13. Конституційна юрисдикція : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: Ю. Г. Барабаш, А. О. Селіванов. – Х. : Право, 2012. – 168 с.
14. Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.
15. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 356 с.
16. Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – К., 2012. – С. 143–144.
17. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 4-вид. переробл. та доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.
18. Політологічний енциклопедичний словник / [упоряд.: В.П. Горбатенко ; за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка]. – 2-ге вид., доп і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.
19. Шаптала Н. К. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д. : ЛізуновПрес, 2012. – 470 с.
20. Шаптала Н. К. Конституційне право України [Текст] : [навч. посіб.] / Шаптала Н. К. , Задорожня Г. В. – Запоріжжя : Дике Поле, 2012. – 479 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук