Конституційне право

Правовий статут політичних партій в Україні (Код: 14221)

Опис

Готовий реферат з конституційного права на тему Правовий статут політичних партій в Україні на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 18

Зміст


Вступ
1. Види партійних систем у світі та їх характеристика
2. Еволюція партійної системи України на початку ХХ століття
3. Класифікація політичних партій в Україні
4. Обмеження на створення й діяльність політичних партій в Україні
5. Політичні партії та український парламент
Висновок
Література


Джерела


1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”, - 2013. - 48 с.
2. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.118
3. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2013. – 1128 с.
4. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
5. Кириченко В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [текст] : навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 218с.
6. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX - початку XX ст.: Дослідження. - К., 1966. - 254 с.
7. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 325 с.
8. Голобуцький О., Кулик В. Історія українського політичного руху (II пол. ХIX – 1917 р.) // Академія, 1995.
9. Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії “лівих” і “правих” політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософська і соціологічна думка, 1995, № 9.
10. Ісаев К. А. Політичні партії в системі державної влади / К. А. Ісаев // Право України — 2013. - с. 5 -11
11. Кафарський В. І. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності : монографія / В. І. Кафарський. - К. : Логос, 2008. - 560 с.
12. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: монографія / В. М. Шаповал. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук