Конституційне право

Права людини в Україні (Код: 15650)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готовий реферат з конституційного права на тему Права людини в Україні на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 20

Зміст


Вступ
1. Поняття прав людини
2. Класифікація прав людини
3. Державні механізми захисту прав людини
4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Ковінько Д. В. Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні / Д. В. Ковінько // Юридичний вісник. – 2011. - № 2(19). – С. 47-51.
2. Печерський В.Г. Правознавство : Навчальний посібник / В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. - К.: Кондор, 2011. - 474 с.
3. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Підручник. - 2-те вид., перероб., і доопр. - К.: Правова єдність, 2010. – 428 с.
4. Борисова В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - X. : Право, 2012. - Т. 1. - 656 с.
5. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.
6. Сидорчук Ю.М. Механізми захисту прав людини та громадянина: сутність і перспективи розвитку в Україні / Ю.М. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2013. - № 682. - С. 33-35.
7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон від 23.12.1997 № 776/97-ВР : Редакція від 01.01.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр. – Заголовок з екрану.
8. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Тлумачення від 15.05.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254. – Заголовок з екрану.
9. Про Кабінет Міністрів України : Закон від 27.02.2014 № 794-VII : Редакція від 26.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18. – Заголовок з екрану.
10. Предмети відання Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин / Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин // [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/ publish/ article?art_id = 45165 &cat_id=44826. – Заголовок з екрану.
11. Про Службу безпеки України : Закон від 25.03.1992 № 2229-XII : Редакція від 30.07.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. – Заголовок з екрану.
12. Про міліцію : Закон від 20.12.1990 № 565-XII : Редакція від 28.06.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/565-12. – Заголовок з екрану.
13. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 07.07.2010 № 2453-VI : Редакція від 01.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. – Заголовок з екрану.
14. Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Т. І. Пашук. – Львів, 2006. – 20 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук