Конституційне право

Поняття, предмет та метод конституційного права як галузі права (Код: 17653)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Поняття, предмет та метод конституційного права як галузі права 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття конституційного права України як галузі права
РОЗДІЛ 2. Предмет конституційного права України як галузі права
РОЗДІЛ 3. Система конституційного права України як галузі права
РОЗДІЛ 4. Методи конституційного права України як галузі права
РОЗДІЛ 5. Завдання та функції конституційного права України як галузі права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України : Закон, Кодекс від 28.06.1996 № 1401-19 Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.
3. Савчин М. В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
4. Єловських У. О. Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для студ. ден. форми навч. усіх спец. ун-ту / У. О. Єловських ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 183 с.
5. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
6. Сінькевич О. В. Особливості гносеологічної функції конституційного права /О. В. Сінькевич // Порівняльно-аналітичне право. - № 7. – 2014. – с. 58-60.
7. Іщенко О. Функції конституційного права України / О. Іщенко // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://law.knu.ua/images/abook_file/conf2008_const_ischenko.pdf.
8. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с.
9. Скрипнюк О. Система конституційного права України та його галузева специфіка / О. Скрипнюк // Вісник Центральної виборчої комісії. - № 2-3. – 2009. – с. 41-45.
10. Задорожня Г.В. Конституційне право України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
11. Носенко О.В. Інститути конституційного права України: Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 2007. – С. 6.
12. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1995. – С. 5 – 8.
13. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: підруч. – К., 2002. – С. 9.
14. Кравчук В. М. Теоретична характеристика предмета гадузі конституційного права України / В. М. Кравчук // Юридичний науковий електронний журнал. - № 1. – 2015. – с. 28-31.
15. Скрипнюк О. Конституційне права і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми / О. Скрипнюк // Вісник Національної академії правових наук України. - № 2. – 2013. – с. 108-114.
16. Мішина Н. В. Статистичний метод у конституційному праві і конституційно-правова статистика / Н. В. Мішина // Актуальні проблеми держави і права. - № 67. – 2012. – с. 59-65.
17. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. – М., 2009. – С. 49–50.
18. Совгиря О.В. Конституційне право України: підручник / О.В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.
19. Шляхтун П.П. Конституційне право України: навчальний посібник / П.П. Шляхтун. – К.: КНТ, 2008. – 592 с.
20. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук