Конституційне право

Особливості провадження у справах щодо конституційності законів (Код: 17657)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з конституційного права на тему Особливості провадження у справах щодо конституційності законів 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ПРАВОВИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
1.1. Конституційне судочинство та його ознаки.
1.2.Поняття та особливості конституційного провадження
РОЗДІЛ 2 ОКРЕМІ РИСИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗАКОНІВ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
2.1.Конституційне провадження по окремих категоріях справ
2.2. Порівняльний аналіз процедури розгляду справ у Конституційному Суді України та державах Європейського Союзу
РОЗДІЛ 3 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГОПРОВАДЖЕННЯ.ІНДИВІДУАЛЬНА КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА
ВИСНОВОК

Джерела


1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року станом на 01 лютого 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року станом на 07 жовтня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 49 – Ст. 272.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення положень статей 102, 103, 116 Закону України «Про судоустрій України» від 22 грудня 2009 року № 34-рп/2009 // Вісник Конституційного Суду України – 2010. – № 1. – С. 55.
4. Селіванов А.О., Стрижак А.А. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя. – К.: Логос, 2010. – 276 с.
5. Івановська А. Юридична природа актів Конституційного Суду України // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – С. 42 – 60.
6. Ківалов С.В. Межі та процедура конституційних перетворень в Україні / С.В. Ківалов // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №2(7). – С. 43– 47.
7. Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник / В.В. Кравченко – вид. 4-те. – К.: Атіка, 2007. – 592с.
8. Крусян А. Роль та значення конституційних законів у системі сучасного українського конституціоналізму / А. Крусян // Вісник Львівського Ун-ту. – 2009. – Вип. 48. – С. 88-94.
9. Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу / Х. Приходько // Право України. – 2008. – № 6. – С. 29 – 31
10. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: посібник для студентів / П.Б. Стецюк. – Львів : астролябія, 2003. – 158
11. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм : монографія / В.М. Шаповал. – К.: Юридична фірма «Салком», 2005. – 560 с.
12. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; [за заг. ред. В. О. Ріяки]. – [2¬е вид., допов. і перероб.]. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
13. Шевчук Л. В. Судові системи України та Австрії: порівняльна характеристика / Л. В. Шевчук // Вісник Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. – 2008. – № 5. – С. 140–143.
14. Євсєєв О. П. Процедури в конституційному праві України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/352122.html
15. Гультай М. М. Процедура приймання та розгляду конституційної скарги Федеральним Конституційним Судом Німеччини: до питання про запозичення досвіду / М. М. Гультай // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 22. – С. 26–41.
16. Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща: Монографія / І. І. Маринів. – Х.: Право, 2013. – 160 с.
17. Пілюк С. В. Значення офіційного тлумачення Конституції та законів у механізмі правового регулювання: Монографія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5271/1/157¬162.pdf
18. Оніщук М. В. Модернізація конституційної юстиції: шляхи удосконалення: Монографія / М. В. Оніщук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. –
С. 84–88.
19. Куненко І.С. Конституційний процес в Україні: актуальні питання правового забезпечення : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право / І.С. Куненко. – К., 2011. – 17 с.
20. Приходько Х.В. Конституційний процес в Україні: актуальні проблеми становлення та розвитку : автореф. дис. ..доктора юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право / Приходько Х.В. – К., 2012. – 39 с.
21. Пархоменко Н.М. Конституційний процес у країнах пострадянського простору: історія становлення і сучасний стан / Н.М. Пархоменко // Правова держава. – 2015. – Вип. 26. – С. 186–194.
22. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : [учебник] / О.Ф. Скакун. – Харьков : Эспада, 2008. – 840 с.
23. Бобровник С.В. Теоретико-правові дослідження і перспективи їх розвитку / С.В.Бобровник // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Вип.11. – К. : Юридична книга, 2000. – С.18-26.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук