Конституційне право

Об'єкти конституційно-правових відносин (Код: 16031)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Об'єкти конституційно-правових відносин 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Поняття та загальна характеристика об’єктів конституційно-правових відносин
Розділ 2. Основні засади конституційного ладу України
Розділ 3. Права і свободи людини і громадянина та їх гарантії як об’єктів конституційно-правових відносин
3. 1. Громадянство України
3. 2. Права і свободи людини і громадянина
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: навч. посіб. / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. - Дніпропетровськ.: TOB "ЛізуновПрес", 2012. - 472 с.
2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України : Підручник. - 2-те вид., перероб., і доопр. - К.: Правова єдність, 2010. – 428 с.
3. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Тлумачення від 15.05.2014 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254. – Заголовок з екрану.
4. Прієшкіна О.В. Основи конституційного ладу в системі конституції України / Прієшкіна О.В. // Часопис Київського універсітету права. – 2010. – № 4. – С. 93-96.
5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР : Редакція від 28.10.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. – Заголовок з екрану.
6. Год Н. В. Унітарність як оптимальна форма державного устрою України / Н. В. Год, Л. М. Швець // Історична пам'ять. - 2015. - № 32. - С. 149-151.
7. Пашкова Г. Міжнародний договір, як джерело конституційного права України / Пашкова Г. // Видавнича організація «Юстініан». – 2012. - № 7 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://justinian.ua/article.php?id=3852. – Заголовок з екрану.
8. Про Кабінет Міністрів України : Закон від 27.02.2014 № 794-VII : Редакція від 26.04.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18. – Заголовок з екрану.
9. Про громадські об'єднання : Закон від 22.03.2012 № 4572-VI : Редакція від 26.05.2015 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. – Заголовок з екрану.
10. Возгрін С. Ю. Співвідношення конституційного ладу України та його засад [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://intkonf.org/vozgrin-syu-spivvidnoshennya-konstitutsiynogo-ladu-ukrayini-ta-yogo-zasad/. – Заголовок з екрану.
11. Скрипнюк О. Конституційний лад України: ознаки, принципи, гарантії / Скрипнюк О. // Вісник виборчої комісії. - 2008. - №4. – С. 46-51.
12. Колісник В. Відновлення дії Конституції України та зміна форми правління як засіб поновлення конституційного ладу / Колісник В. // Вісник Конституційного Суду України. - 2015. - № 4. - С. 103 – 108.
13. Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
14. Гречко О. О. Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави / Гречко О. О. // Право і безпека. - 2014. - № 4 (55). – С. 12-16.
15. Про громадянство України : Закон від 18.01.2001 № 2235-III : Редакція від 06.12.2012 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14/. – Заголовок з екрану.
16. Лазарєв В. В. Система законодавства про громадянство України / Лазарєв В. В. // Право і безпека. - 2010. - № 2 (34). – С. 11-15.
17. Ковінько Д. В. Поняття та зміст конституційного забезпечення прав людини і громадянина в Україні / Д. В. Ковінько // Юридичний вісник. – 2011. - № 2(19). – С. 47-51.
18. Печерський В.Г. Правознавство : Навчальний посібник / В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. - К.: Кондор, 2011. - 474 с.
19. Борисова В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, 1. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - X. : Право, 2012. - Т. 1. - 656 с.
20. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук