Конституційне право

Курсова Конституційно-правові основи місцевого самоврядування (Код: 14214)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні засади проведення виборів в Україні 3 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 40

План

Вступ
1. Поняття і принципи місцевого самоврядуван­ня.
2. Система місцевого самоврядування в Україні.
3. Форми безпосередньої демократії на місцевому рівні.
4. Конституційно-правовий статус представницьких органів місцевого само-врядування.
5. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення.
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Проголошення Україною після відновлення незалежності побудови демократичної, соціальної, правової держави породило потребу цілеспрямованої трансформації як суспільства, так і управління ним з урахуванням його нових якостей.
Питання про місцеве самоврядування є одним з найскладнішим, а відтак потребує особливого розгляду. Це пов’язано з низкою обставин, першочерговою з яких є те, що, з одного боку, Конституція України закріплює місцеве самоврядування як одну із засад конституційного ладу, самостійну форму волевиявлення народу, а з іншого — прийняття нового законодавства про місцеве самоврядування та його реалізація на практиці гальмуються нестачею спеціальних знань щодо форм та методів здійснення публічної влади на місцевому рівні.
Проблематика місцевого самоврядування викликає особливу увагу юридичної науки, зокрема вітчизняної, адже з розвитком суспільства дедалі більшої ваги набувають питання підвищення ефективності й демократизації управління «публічними справами» на місцевому рівні, що, власне, і обумовлює об'єктивну необхідність інституту місцевого самоврядування.
Розгляд питання про Конституційно-правові основи місцевого самоврядуван­ня в Україні має надзвичайно важливе значення для кращого розуміння особливостей конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні та динаміки його становлення і розвитку на новітньому етапі української державності.
Актуальність розгляду даного питання полягає в тому, що місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі­зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу.

Література

1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с
2. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 – с.
3. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико історичний і порівняльно-правовий аналіз, навч. посіб. - К: КНТ, 2010. - 232 с.
4. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія/ За редакцією Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. - Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. - 392 с.
5. Конституційне право України, Навчальний посібник. - К. : Паливода А. В., 2011.- 156 c.
6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
7. Закон України “Про всеукраїнський та місцевий референдуми” від 03.07.1991р, зі змінами від 10.08.2012р.
8. Постанова Верховної Ради “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” від 17.12.1993
9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р., зі змінами від 07.10.2012р.
10. Конституція України від 28.06.1996р.
11. Європейська хартія місцевого самоврядування, від 15.10. 1985р, зі змінами від 16.11.2009р.
12. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001р.

 

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук