Конституційне право

Курсова Конституційно-правова регламентація виборчого процесу в Україні (Код: 14208)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.

Опис

Курсова робота Конституційно-правова регламентація виборчого процесу в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

План
Вступ
1. Виборчий процес: поняття, етапи
2. Конституційно-правові засади участі громадян України у виборах
3. Порядок висування та реєстрації кандидатів у депутати
4. Предвиборна агітація: поняття, форми і порядок проведення
5. Порядок голосування, підрахунку голосів виборців та встановлення результатів виборців
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Вибори — один із найважливіших інститутів демократії. Уся система представницьких органів влади в Україні базується на основі виборності. Вибори є формою безпосереднього здійснення влади самим народом при формуванні представницьких органів державної влади і засобом відбору уповноважених представників народу для участі в здійсненні державної влади. Як інститут демократії виборча система є вираженням повновладдя народу в Україні. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування (ст. 5 Конституції України).
Метою курсової роботи є ....................
Поставлена мета зумовила необхідність вирішити наступні завдання:
- визначити поняття та етапи виборчого процесу;
................
Об'єктом дослідження є .............
Предметом дослідження є .....

1. Виборчий процес: поняття, етапи
...............
В науці Конституційного права не існує єдності думок щодо визначення поняття виборчий процес.
Так, на думку Леонтієвої А. виборчий процес – це діяльність, яка здійснюється в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох стадій (етапів) [10, с. 19]...............
...............
Колісник В. П. вказує, що виборчий процес — це сукупність послідовних, логічно обумовлених стадій (етапів) здійснення виборчих процедур, спрямованих на формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування [6, с. 203]...................
Таким чином, виборчий процес — це:
1)  діяльність  суб’єктів  виборчого  права,  тобто  здійснення  ними  юридично  значущих  дій,  шляхом  здійснення  яких  ці  суб’єкти  реалізують  закріплені  правовими  нормами права і обов’язки;
................ [9, с. 313].
....................
Виборчий процес відбувається в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох етапів - стадій виборчого процесу. Нове виборче законодавство передбачає такі стадії виборчого процесу Так у ч. 5 ст. 11 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та ч. 4 ст. 11 Закону Україні «Про вибори народних президента України» передбачені такі етапи:.............
1) ....................

2. Конституційно-правові засади участі громадян України у виборах
.........
Принципи українського виборчого права — це фундаментальні ідеї, положення, настанова та незаперечні умови, на підставі яких здійснюються вибори, відображаються їх демократична природа як конституційного інституту народовладдя, а також закономірності та взаємозв'язки його елементів, що проявляються у правовому регулюванні електоральних прав, гарантій, процедур, виборчих дій і технологій по ефективному забезпеченню, реалізації та захисту виборчих прав громадян [14, с. 46].....................
...................
Дотримання демократичних принципів виборчого права забезпечує реальний характер волевиявлення народу та легітимність обраних представницьких органів влади. У міжнародно-правових документах зафіксовані загальновизнані принципи виборчого права. Воля народу, згідно ч. 3 ст. 21 Загальної декларації прав людини, повинна бути основою влади уряду і ця воля повинна виявлятись у періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають проводитися згідно з загальними і рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування [4].................
...........
Принцип загального виборчого права означає, що право голосу на виборах мають усі громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років, за винятком осіб, що визнані судом недієздатними. Юридичною підставою для реалізації права голосу на виборах є включення громадянина до списків виборців на виборчій дільниці [6, с. 203]..................
.........................
Разом з тим, забороняється застосування обмежень щодо участі громадян у виборчому процесі, які не передбачені Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі ст. 64 Конституції України окремі обмеження виборчих прав громадян можуть встановлюватися лише в умовах воєнного або надзвичайного стану. До того ж повинен бути зазначений строк дії цих обмежень [2, с. 219].............
......
Рівність голосів на виборах в Україні забезпечується утворенням виборчих округів з приблизно однаковою кількістю виборців, тобто за єдиними нормами представництва, окремо для кожного виду виборів, створенням рівних можливостей для кандидатів під час реєстрації їх виборчими комісіями, при веденні передвиборної агітації тощо [11, с. 150]..................
.........
Принцип вільних виборів означає, що виборець самостійно, без будь-якого тиску, вирішує – брати участь у виборах чи ні. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про вибори народних депутатів України» вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється [5].
..................................
Отже, сутність і зміст виборів найбільш узагальнено виражають їх принципи. Вони опосередковують основні, фундаментальні засади правового регулювання відносин, що виникають в процесі організації і проведення виборів.

3. Порядок висування та реєстрації кандидатів у депутати
.............
2) по одному кандидату у депутати в кожному одномандатному окрузі [3].
Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування.
...........Кількість кандидатів у депутати, що висуваються політичною партією чи виборчим блоком, не може перевищувати чотирьохсот п’ятдесяти і не може бути меншою від вісімнадцяти громадян. Партія або виборчий блок може висунути кандидатом у депутати громадянина, який є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку [6, с. 208]...................
.............
Черговість кандидатів у списку визначається на з’їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише від однієї політичної партії чи одного виборчого блоку [6, с. 208].................
...............................
Отже, висування та реєстрація кандидатів – важливий етап виборчого процесу. Суб’єктами права висування кандидатів є громадяни України або об’єднання, утворені ними.

4. Предвиборна агітація: поняття, форми і порядок проведення
.........................
Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми політичних партій та виборчих блоків, а також політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій, виборчих блоків та кандидатів у депутати [6, c. 209]..................
...............
Обмежується передвиборча агітація, у військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи Відвідання таких установ окремими кандидатами забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов’язковим повідомленням не пізніш як за 3 дні до дня зустрічі усіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у певному територіальному окрузі [2, c. 251].......................
.........
Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей же час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів в депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів [3]........................
Отже, передвиборна агітація – це законодавчо регламентована діяльність відповідних суб’єктів виборчого процесу, спрямована на формування громадської думки в інтересах тих чи інших кандидатів, політичних партій.

5. Порядок голосування, підрахунку голосів виборців та встановлення результатів виборців
Голосування проводиться в день виборів із 8-ї до 20-ї години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворено ці дільниці.
..................
Виборче законодавство передбачає низку гарантій, спрямованих на недопущення будь-яких зловживань із виборчими бюлетенями перед голосуванням, під час голосування та після голосування [13, с. 76]...................
Підрахунок голосів. Після закінчення опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.
.......................
Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців [3]................
.................................
Встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу (у тому числі з поміткою "Уточнений") не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, про що складає протокол [3].
...................
Таким чином, виборчий процес в Україні включає встановлену законом сукупність стадій, що складаються з конкретних виборчих процедур і виборчих дій.

Висновки
Отже, виборчий процес - урегульована правовими та іншими соціальними нормами діяльність органів, організацій, окремих громадян, їхніх колективів і груп (суб'єктів виборчого процесу) з підготування і проведення виборів до представницьких та інших виборних органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

Література

 1. Богашов О. А. Конституційно-правова характеристика реєстрації кандидатів у народні депутати / Богашов О. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — № 27. — 2014. — С. 80-86
 2. Задорожня Г. В. Конституційне  право  України:  підручник  /         Г. В. Задорожня, Ю. А. Задорожний, І. М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
 3. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 17.11.2011 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 4. Закон України “Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 5. Колісник В. П. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 6. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page
 7. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 8. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004 - 512 с.
 9. Леонтієва А. Виборчий процес як дестабілізуючий фактор у країнах нерозвиненої демократії / Леонтієва А. // Студентські наукові  студії:  Молодіжний  науковий  журнал.  – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 1(12). – 64 c.
 10. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. - Т. 2 / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 11. Поліщук І. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики / Поліщук І. // Політичний менеджмент. — № 3. — 2005. — С. 137-147
 12. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.
 13. Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України / Яворський В. // Вісник академії правових наук України. — № 3 (30). — С. 40-50

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук