Конституційне право

Курсова Конституційні засади проведення виборів в Україні (Код: 14202)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.

Опис

Курсова робота Конституційні засади проведення виборів в Україні 1 на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 36

План

План 
Вступ
1. Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем.
2. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні.
3. Конституційні принципи виборчого права.
4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.
5. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Вибори — один із найважливіших інститутів демократії. Уся система представницьких органів влади в Україні базується на основі виборності. Вибори є формою безпосереднього здійснення влади самим народом при формуванні представницьких органів державної влади і засобом відбору уповноважених …
Мета курсової роботи….

1. Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем.
Термін «виборча система» у науці права багатозначний, що часто відображається на характері дискусій навколо цього питання. Найчастіше він уживається у двох значеннях – широкому і вузькому. Українська «Юридична енциклопедія» дає визначення широкого розуміння виборчої системи: це «порядок організації і проведення виборів до представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і здійснення громадянами своїх виборчих прав, який ґрунтується на принципах виборчого права» ….
….
Об'єктивне виборче право - це один із головних конституційно-правових інститутів, якого складають норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування). Цей інститут характеризується такими особливостями:…
….
Зміст основних принципів виборчого права України.
Принцип обов'язковості виборів у конституційному праві трактується не завжди однаково. Іноді під обов'язковістю мається на увазі те, що законодавством встановлений обов'язок для громадян брати участь у виборах. Обов'язковість виборів передбачає, що вибори є єдиним законним способом формування представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 3 огляду на це передбачається, що органи, повноважні призначати вибори, не мають права ухилятися від їхнього призначення в строки та в порядку, передбачені законодавством….
….

2. Конституційно-правове регулювання виборів в Україні.
….
Правове регулювання виборів, здійснюється на підставі законів:
1. Конституція України. …
Конституція України (ст. 3) декларує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини, зокрема право обирати і бути обраним, та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави….
….

3. Конституційні принципи виборчого права.
Принципи виборчого права - це умови його визнання і здійснення, які разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних органів публічної влади. Загальновизнані принципи виборчого права зафіксовані у відповідних міжнародно-правових документах. Так, ч. З ст. 21 Загальної декларації прав людини встановлює: «Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятись у періодичних і нефальсифі-кованих виборах, що мають проводитися згідно з загальним і рівним виборчим правом шляхом таємного ….
Принцип вільних виборів є одним із основоположних принципів ви¬борів. Так, у ст. 5 Конституції України гарантується право народу на здійснення влади безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ст. 71 Конституції встановлює, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування…
….

4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.
Виборчий процес - урегульована правовими та іншими соціальними нормами діяльність органів, організацій, окремих громадян, їхніх колективів і груп (суб'єктів виборчого процесу) з підготування і проведення виборів до представницьких та інших виборних органів державної влади і місцевого самоврядування….

Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 60 днів до дня виборів депутатів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 14 осіб за поданнями (не більш як на одну особу) центральних керівних органів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу….

Встановлення результатів виборів. Встановлюють результати виборів Центральна виборча комісія (при виборах Президента України та в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі при виборах народних депутатів), територіальні та окружні виборчі комісії….

5. Шляхи вдосконалення виборчої системи України.
….
Процеси пошуку оптимальної форми волевиявлення народу, які відбуваються сьогодні в Україні, далеко не завершені, тому питання визначення моделі виборчої системи, яка б задовольняла всі потреби українського електорату, залишається досить актуальним….
…Одним з найголовніших у подоланні проблем у виборчій системі України є адміністративний механізм. Лише неупереджене ставлення до суб’єктів виборчої системи усіх органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судів, різних підприємств та організацій дасть змогу наблизити рівень проведення виборів до європейського рівня. …

Висновок
Отже, виборча система — це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами….
….

Література

 1. Конституція України. - Х. ТОВ “Одіссей”, 2012. - 48 с.
 2. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06.04.2004 № 1667-IV
 3. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 17.11.2011 № 4061-VI
 4. [2, 3] Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
 5. [5] Генералюк В.В., Механізми удосконалення виборчої системи України, 2011, с.9
 6. Н.В. Заяць Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №2, 2011, с. 15-20
 7. [1] Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія / Ю.Б.Ключковський; Національний університет «Києво-Могилянська Академія». – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.
 8. [4] Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К.: Правова єдність, 2010. - 504 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук