Конституційне право

Контрольна робота з конституційного права (Код: 16652)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з конституційного права 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 20

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


1. Народовладдя України, форми здійснення його
2. Конституційні права та обов’язки громадян України

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Конституційне право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: В. П. Колісник, Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2010. – 416 с.
3. Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні : монографія / Ю. Р. Мірошниченко ; за ред. О. Л. Копиленка. – К., 2012. – С. 143–144.
4. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 4-вид. переробл. та доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.
5 Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. / В. Ф. Годованец, А. С. Головін. – К. : Персонал, 2011. – 384 с.
6. Дерев'янко С. Проблеми нормативно-правового регулювання джерел фінансування місцевих референдумів / С. Дерев'янко // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2. – С. 65–71.
7. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. - 252 с.
8. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина // Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад.. прав. наук України. –2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – С. 156-502.
9. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.
10. Демиденко В. О. Загальна характеристика конституційного права України (у схемах): Посібник. – К., 2011. – 100 с.
11. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. - К., 1992. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук