Конституційне право

Конституційного суду в системі влади в Україні (Код: 16564)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Місце Конституційного суду в системі влади в Україні 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ЄДИНИЙ ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
1.1. Історія становлення Конституційного Суду в Україні
1.2. Склад і порядок формування Конституційного Суду України
1.3. Функції та повноваження Конституційного Суду України
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ТА ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ НИМ СПРАВ
2.1.Основні форми звернення до Конституційного Суду
2.2. Особливості розгляду справ Конституційним Судом України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Кушніренко О. Г. Історія становлення в Україні конституційного контролю / О. Г. Кушніренко, В. В. Логачова // Наукові конференції. – 2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kyun-kushnirenko-og-logachova-vv-istoriya-stanovlennya-v-ukrayini-konstitutsiynogo-kontrolyu/
2. Хоптяр Ю. А. Основи конституційного права України : Курс лекцій / Ю. А. Хоптяр; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Коломия : Вид.-полігр. т–во "Вік"; Кам'янець–Поділ.: Приват. Вид–во "Оіюм", 2015. – 368 c.
3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української PCP. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
4. Про зміни і доповнення до Конституції (Основного Закону) Української PCP : Закон України від 24 жовтня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 45. – Ст. 606.
5. Про Конституційний Суд України : Закон України від 3 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 33. – C.471.
6. Шевчук І. М. Становлення та розвиток інституту конституційного контролю в Україні // І. М. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – № 31. – 2015. – С. 112–115.
7. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України // Відомості Верховної Ради України. // 1995. – № 18. – Ст. 133.
8. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
9. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н.
М. О. Баймуратов. – К. : Правова єдність, 2009. – 1008 с.
10. Задорожня Г. В. Конституційне право України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
11. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.
12. Шаповал В.М. Конституційний Суд України. – В кн.: Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.:„Укр.енцикл.” – Т.3 : К–М. – 2001 – С. 282–284.
13. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. – К. : Юридична фірма «Салком»; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.
14. Стецюк П. Б. Конституційний суд України в системі органів державної влади (до питання про роль органу конституційної юрисдикції в механізмі «стримувань і противаг сучасної конституційної держави) / П. Б. Стецюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – № 641.
15. Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України / В. Тихий // Вісник до 10–річчя Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 289.
16. Митник О. В. Роль конституційного суду України в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / О. В. Митник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 6. – С. 53–56.
17. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституціине право України. Академічний курс: Підруч. : У 2 т. – Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.
18. Ткачук В. Питання доступу громадян до конституційного правосуддя в Україні / В. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України. – № 4–5. – 2011. – С. 74–81.
19. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.
20. Ухвала Конституційного Суду України від 31 травня 2011 р. № 15-у/2011 [Електронний ресурс]. -Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015u710-ll.
21. Цимбалістий Т. О. Конституційне звернення як засіб захисту прав людини / Т. О. Цимбалістий // Науковий вісник Херсонського державного університету. – № 1. – 2015. – С. 131–134.
22. Рішення Конституційного Суду України від 14 листо¬пада 2001 р. № 15-рп/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v054u710-01.
23. Ухвала Конституційного Суду України від 03 березня 2009 р. № 13-у/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04.
24. Ухвала Конституційного Суду України від 26 жовтня 2011 р. № 54-у/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v054u710-ll.
25. Астрова Л. М. Рішення конституційного суду в системі права України / Л. М. Астрова // Вісник Академії адвокатури України. – № 27. – 2013. – С. 136–139.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук