Конституційне право

Конституційно-правовий статус СБУ (Код: 17651)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно-правовий статус СБУ 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА РОЛЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
1.1. Стратегія національної безпеки України: цілі, завдання, механізми реалізації
1.2. Завдання, засади та правові підстави діяльності Служби безпеки України
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2.1. Система і організація діяльності Служби безпеки України
2.2. Правовий статус службовців Служби безпеки України
2.3. Повноваження Служби безпеки України
2.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 27. – Ст. 382.
3. Закон України «Про державну таємницю» вiд 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
4. Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» від 09.04.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 24. – Ст. 184.
5. Указ Президента України Питання Служби безпеки України від 27.12.2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – С. 292. – Ст. 3264.
6. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про Концепцію реформування Служби безпеки України» від 20 березня 2008 року № 249
7. Положення про повноваження Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України та гарантії його діяльності від 18.05.2007 № 427.
8. Бєлов О. Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О. Ф. Бєлов, О. В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 104-107.
9. Березовський І. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні / І. Березовський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 144-153.
10. Грек М. В. Загальна характеристика організаційної побудови Служби безпеки України / М. В. Грек // Європейські перспективи. - 2012. - № 2(2). - С. 92-98.
11. Жарний О. К. Напрями підвищення ефективності діяльності Службм безпеки України у сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/9972/1/Garuy_28-30.pdf
12. Корж І. Ф. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної безпеки України: Монографія // І. Ф. Корж. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 384 с.
13. Криворучко В. В. Правовий статус службовців Служби безпеки України: трудоправовий аспект / В. В. Криворучко // Право і Безпека. – 2014. – № 2. – С. 166-170.
14. Круглий стіл «Стратегія національної безпеки України в умовах радикальних змін внутрішнього і зовнішнього безпекового середовища» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1726/
15. Левицька М. Б. Проблеми нормативно-правового забезпечення безпеки особи як головного об’єкта системи національної безпеки України / М. Б. Левицька // Держава і право. – 2001. – Вип. 10. – С. 212-215.
16. Луковская Д. И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина / Д. И. Луковская // История государства и права. – 2007. – № 13. – С. 34-36.
17. Олександр Турчинов: Нова стратегія національної безпеки – це перший не декларативний, а винятково практичний документ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfront.org.ua/news/details/1982-oleksandr-turchinov-nova-strategiya-natsionalnoji-bezpeki-tse-pershij-ne-deklarativnij-a-vinyatkovo-praktichnij-dokument
18. Полковніченко О. М. Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави / О. М. Полковніченко // Право і Безпека. – 2011. – № 3. – С. 60-63.
19. Потіха А. Нова стратегія національної безпеки України в умовах зовнішньої загрози [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:strategiya-natsionalnoji-bezpeki&catid=8&Itemid=350
20. Проект новой стратегии безопасности Украины – стратегия тупика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://riss.ru/analitycs/7127/
21. Резнікова О. Оновлення Стратегії національної безпеки України у контексті нових викликів і загроз / О. Резнікова // Віче. – 2015. – № 5.
22. Реформування сектору безпеки України: отриманий досвід: матеріали міжнародної конференції “Україна – НАТО (Київ, 18 травня 2006 р.) / Женевський центр демократичного контролю над збройними силами, Рада національної безпеки і оборони України, Організація Північноатлантичного договору – НАТО за заг. ред. О.С. Бодрука. – К.: НІПМБ, DCAF, 2006 – 320 с.
23. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки): аналіт. доп. / В.Г. Пилипчук, М.О. Будаков, В.М. Гірич. – К.: НІСД, 2012. – 56 с.
24. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
25. Суслін С. В. Актуальні питання реформування Служби безпеки України / С. В. Суслін // Науково-практична Інтернет-конференція. – 2014. – № 6.
26. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учеб. для вузов / А. Ф. Черданцев. – М. : Юрайт, 2000. – 432 с.
27. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – Вид. четверте, пєрероб. і допов. – К. : Істина, 2006. – 320 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук