Конституційне право

Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (Код: 16026)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальні засади конституційного статусу Ради національної безпеки та оборони України
1.1. Історія створення та правове регулювання РНБО
1.2. Принципи, засади діяльності РНБО
1.3. Повноваження РНБО
Розділ 2. Склад та порядок формування. Організація роботи РНБО
2.1. Склад та порядок формування
2.2. Структура РНБО
2.3. Організаційно правові норми діяльності РНБО
2.4. Рішення РНБО
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Про Раду національної безпеки і оборони України від 05.03.1998 р. Закон України: Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 35. –ст. 237.
3. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/12584.html
4. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446 // Офіц. вісн. України. – 2005. − № 42. – ст. 2651.
5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / [за ред. І. П. Голосніченко, Я. Ю. Кондратьєва]. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.
6. Административное право Украины часть : учеб. пособие. – Харьков : Одиссей, 1999. – 224 с. ; 24, с.20 Бахрах Д. Н. Форма государственного управления Д. Н. Бахрах // Советское государство и право. – 1983. – № 4. – С. 20-27.
7. Данільян О.Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб. / Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І.; Худож.-оформлювач С.І. Правдюк. – Харків: Фоліо, 2002. – 285 с.
8. Кислюк К. В. Спеціальне документознавство. Модульний курс / К. В. Кислюк. – К.: Кондор, 2011. – 192 с.
9. Коваль Л. В. Адміністративне право України / Л. В. Коваль. – К. : Основи, 1994. – 154 с.
10. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник ; за ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.
11. Конституційно-правове регулювання питання національної безпеки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scritub.com/limba/ucraineana/94568.php
12. Муніципальне право України : підручник / [В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
13. Правова основа діяльності РНБО України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rnbo.gov.ua/content/prava_osnova.html
14. Рада національної безпеки і оборони [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.org/12-88018.html
15. Рада національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_національної_безпеки_і_оборони_України
16. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посіб. / Г. П. Ситник : у3 ч. Ч. 3 : Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки. – К. : НАДУ, 2010. – 208 с.
17. Тарасенко К. В. Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України / К. В. Тарасенко // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 679-692.
18. Федоренко В. Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/27306/%C2
19. Федоренко В. Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України // Бюлетень Міністерства юстиції Україин. – 2010. – № 12. – С. 32-39.
20. Цоклан В. В. Структура ради національної безпеки і оборони України як важливий елемент її конституційно-правового статусу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/period/article/7112/%C2

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук