Конституційне право

Конституційно-правовий статус прокуратури України (Код: 16030)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно-правовий статус прокуратури України 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Конституційні засади організації та діяльності прокуратури в Україні
2. Функції прокуратури
3. Система прокуратури України
4. Статус прокурорів. Порядок зайняття посади прокурора та звільнення прокурора з посади
5. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 2-3. – ст. 12.
3. Долгий О. О. Прокурорське самоврядування в Україні: оцінка законодавчих ініціатив та їх відповідності вимогам венеціанської комісії / О. О. Долгий, Н.С. Наулік // Європейські перспективи. – 2014. – № 5. – С. 21-24.
4. Каркач П. М. Координаційна функція прокуратури України: навчально-методичний посібник / П. М. Каркач, В. Л. Синчук. – Х.: Право, 2005. – 96 с.
5. Лапкін А. В. Координаційна діяльність органів прокуратури України у сфері кримінального провадження / А. В. Лапкін // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2013. – № 1082. – С. 322-326.
6. Лапкін А. В. Закон України «Про прокуратуру»: науково-практичний коментар / А. В. Лапкін. – Х.: Право, 2015. – 626 с.
7. Литвак О. М. Функції прокуратури України : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Литвак, П.В. Шумський. – Хмельницький: ХІРУП, 1998. – 390 с.
8. Малишев Б. Чи зміниться прокурорське обличчя?: новації закону про прокуратуру / Б. Малишев // Юридичний вісник України. – 2014. – № 43(25-31 жовтня). – С. 5.
9. Марченкова С. О. Адміністративно-правові відносини прокуратури / С. О. Марченкова // Митна справа (науково-аналітичний журнал). – 2011. – № 6. – С. 146-148.
10. Мычко Н. И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти / Н.И. Мычко. – Донецк : Донеччина, 1999. – 256 с.
11. Новий тлумачний словник української мови: у 4 томах: 4 том / - К.: Аконіт. – 1999.
12. Новини юридичного ринку України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/members_reviews/KPD_newsletter_ukr_october_14.pdf
13. Олійник Р. В. Система та структура прокуратури Україні / Р. В. Олійник // Європейські перспективи. – 2014. – № 1. – С. 33-39.
14. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – X.: Право, 2014. – 448 с.
15. Орлик Д. П. Історичний аналіз розвитку положень, які регламентують статус прокурора в кримінальному процесі / Д. П. Орлик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Юридичні науки. – Випуск 6-1. – Том 4. – 2014. – С. 80-87.
16. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про прокуратуру». – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48935
17. Про особливості організації роботи міст з районим поділом: Наказ Генеральної прокуратури України від 11.07.2012. № ½. – Електроний ресурс. – Режим доступу. – http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publicftiond&_t=rec&id=94102
18. Прокуратура на сучасному етапі. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://yurincom.com/ru/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=1433
19. Сербіна А. Органи прокуратури: «перезавантаження». Частина 1 / А. Сербіна // Вісник національної асоціації адвокатів України. – 2014. – № 8. – С. 28-34.
20. Сірий М. Не «око государеве», а захисник публічного інтересу. Сучасні перспективи реформи прокуратури / М. Сірий // Дзеркало тижня. – 2009. – 23-29 травня. – № 18 (746).
21. Суходубов Д. В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності : монографія / Д. В. Суходубов. – Х.: Право, 2013. – 248 с.
22. Рибалка Н. О. Структура та зміст адміністративного статусу органів прокуратури України / Н. О. Рибалка // Наше право. – 2013. - № 5. – С. 52-59.
23. Толочко Я. М. Правовий статус прокурора: сучасні підходи вдосконалення / Я. М. Толочко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 2. – Том 4. – 2014. – С. 180-185.
24. Трагнюк Р. Р Реформування функцій прокуратури України за новим Законом «Про прокуратуру» / Р. Р. Трагнюк // Юридичний науковий електронний журнал. – № 3. – 2015. – С. 176-179.
25. Ткаченко В. Нова українська прокуратура: спроби аналізу / В. Ткаченко // Юридична газета. – 2014. – № 48/49. – С. 18-21.
26. Ференц Б. В. Історія прокуратури України / Б. В. Ференц // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 13-14.
27. Якимчук М. К. Становлення та основні етапи розвитку прокуратури в Україні: [конспект лекцій] / М. К. Якимчук. – Чернівці: Рута, 2004. – 40 c.
28. Якимчук М. К. Проблеми управління в органах прокуратури України теорія і практика: монографія / М. К. Якимчук. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького: НАН України, 2001. – 440 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук