Конституційне право

Конституційно правове забезпечення права на підприємницьку діяльність в Україні (Код: 16650)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно правове забезпечення права на підприємницьку діяльність в Україні 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Поняття та зміст конституційного права на підприємницьку діяльність
1.2. Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Роль держави в конституційно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності
2.2. Механізм забезпечення конституційного права на підприємницьку діяльність
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…


Джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Указ Президента України «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» від 10.04.2006 р. № 300/2006.
3. Указ Президента України «Питання впровадження в Україні принципів Європейської хартії малих підприємств» від 2 липня 2008 року № 603/2008 // Урядовий кур’єр. – 8 липня 2008 року. – № 122.
4. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. – К., 2014. – 67 с.
5. Антонова Л. В. Науково-методичні основи створення механізму державної підтримки підприємницької діяльності: регіональний аспект / Л. В. Антонова // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2011. – № 1.

6. Баглай М. В., Туманов В. А. Малая енциклопедия конституционного права. – М., 1998. – 349 с.
7. Безбабіна О. Конституційне право людини та громадянина на підприємницьку діяльність / О. Безбабіна // Підприємництво, господарсттво і право. – 2007. – №. 7. – С. 95-99.
8. Гасанов К. К.Конституционный механизм защиты основных прав человека : монографія / К. К. Гасанов. – М. : Юнити-дана, Закон и право, 2004. – 432 с.
9. Єлізарова Л. С. Право на зайняття підприємницькою діяльністю як одне із основоположних конституційних прав громадян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sonatta.pl.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=462:2013-06-25-07-41-51&catid=39:justmist&Itemid=63
10. Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку / О. М. Кашуба // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 103-106.
11. Ковач А. В. Право людини на підприємництво / А. В. Ковач // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 212-215.
12. Комарницький І. Ф. Економічна теорія. – Чернівці, 2006. – 334 с.
13. Кучеренко А. Формування нормативно-правової бази підприємницької діяльності / А. Кучеренко // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія. : Юридичні науки. – 2015. – № 1 (6). С. 95-100.
14. Нікітенко Л. О. Умови реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність / Л. О. Нікітенко // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 559-564.
15. Нікітенко Л. О. Зміст механізму забезпечення конституційного права на підприємницьку діяльність / Л. О. Нікітенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pchdu/2011_1/048.pdf
16. Нікітенко Л. О. Проблеми реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність / Л. О. Нікітенко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юри- дична література, 2015. – Вип. –75. – С. 113-120.
17. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь // Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. – К., 2010. – 240 с];
18. Рішення Конституційного Суду України від 12.06.2012 р. № 13-рп/2012 (справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 47. – С. 57. – Ст. 1855.
19. Савчук А. П. Роль органов внутренних дел в укреплении законности и охране прав граждан в сфере предпринимательства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. / А. П. Савчук. – К., 1992. – 18 c.
20. Сагайдак Ю. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні / Ю. Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 87-90.
21. Саниахметова Н. О. Всеобщая декларация прав человека и право на предпринимательскую деятельность в Украине / Всеобщая декларация прав человека и Украина (тезисы и материалы обсуждения) / Н. О. Саниахметова // Юридический вестник. – 1999. – № 1. – С. 87-88.
22. Сергійко О. В. Роль держави в конституційно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності діяльності / О. В. Сергійко // Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ppip/2010_9/Sergiiko.pdf
23. Скорук О. В. Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні / О. В. Скорук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – C. 107-110.
24. Темченко В. І. Права і свободи людини як критерій розмежування функціональної спрямованості держави / В. І. Темченко // Право України. – 2005. – № 11. – С. 55-59.
25. Фролов Ю. М. Право людини і громадянина на підприємницьку діяльність в Україні: конституційно-правовий аспект / Ю. М. Фролов // Бюлетень юстиції України. – 2003. - № 8. – 52-56.
26. Фурман Я. Є. Поняття та зміст права на підприємницьку діяльність / Я. Є. Фурман // Науково-практична Інтернет-конференція. – 2014. – Секція № 4.
27. Череп О. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні / О. Г. Череп, А. Полякова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 1. – С. 84-89.
28. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. / В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 568 c.
29. Юридична енциклопедія. – В 6-и т. – Т. 5.: П-С / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2003. – 1210 с.
30. Ямкова І. М. Напрями вдосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні / І. М. Ямкова // Економіка та право. – 2013. – № 2. – С. 47-51.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук