Конституційне право

Конституційно-правове регулювання форми української держави (Код: 16025)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційно-правове регулювання форми української держави 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальні теоретичні засади щодо розгляду форми правління та її ознак. Форма правління в Україні
1.1.Поняття та класифікація форм правління
1.2. Форма правління в Україні
Розділ 2. Конституційний лад
2.1. Поняття та ознаки конституційного ладу України, його співвідношення із суспільним ладом
2.2. Поняття та ознаки засад конституційного ладу України
РОЗДІЛ 3. Поняття та види державного устрою. Державний устрій в Україні
3.1.Основні види державного устрою, їх ознаки
3.2. Державний устрій України
3.3. Державний (політичний) режим України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року зі змінами, внесеними згідно із законами № 2222¬IV від 08.12.2004, № 2952¬VI від 01.02.2011, № 586¬VII від 19. 09. 2013, № 742¬VII від 21. 02. 2014 // Відомості Верховної Ради України (ВВР України). – 1996. – № 30. –
Ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96¬%D0%B2%D1%80
2. Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України № 2952¬VI від 1 лютого 2011 року // ВВР України. – 2011. – № 10. – Ст. 68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952¬17
3. Богданова Н. А. Система науки конституционного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02. «Конституционное право; муниципальное право» / Н. А. Богданова. – М., 2001. – 334 с.
4. Волощук О. Т. Форма правління: поняття та сутність/О. Т. Волощук // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці :Чернів. нац. ун-т, 2011. – Вип. 559. – С.33-38.
5. Кабанець О. С. Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні / О. С. Кабанець // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 57-61.
6. Козлова Е. И. Конституционное право РФ / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – М., 1996. – 585 с.
7. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки № 20. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/4404/
8. Конституційний лад в Україні: поняття та деякі питання порядку його визначення і зміни / Журнал Віче. – 2008. – № 12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 2008http://www.viche.info/journal/1007/
9. Конституційне право України : Підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uchebnik-online.net/book/62-konstitucijne-pravo-ukrayini-rozdil-2/5-glava-2-zasadi-konstitucijnogo-ladu-ukrayini.html
10. Кокотов А. Н., Кукушкин М. И. Конституционное право России : Учебник / А. Н. Кокотов. – Екатеренбург, 2001. – 548 с.
11. Коростей В. Правові проблеми національної демократії / В. Коростей // Право України. – 2003. – С. 125.
12. Кочубей Л. До питання визначення та класифікації форм правління: сучасні підходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/843
13. Лисенко Л. Г. Державний устрій україни: децентралізована унітарна держава чи федерація? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2476/1/ДЕРЖАВНИЙ%20УСТРІЙ%20УКРАЇНИ_%20ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА%20УНІТАРНА%20ДЕРЖАВА%20ЧИ%20ФЕДЕРАЦІЯ.docx.pdf
14. Молдован В. В., Чулінда Л. І. Правознавство. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 184 с.
15. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2183/
16. Пилипчук В. Г. Вплив глобалізаційних процесів на конституційний лад, територіальну цілісність і недоторканність України / В. Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань // Гуманітарний часопис. – 2010. – № 1. – С. 5-10.
17. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К.: Логос. – 2006. – С. 327-328.
18. Субботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л. М., Тодоров І. Я. Теорія держави і права: навчальний посібник / В. М. Субботін, О. В. Філонов, Л. М. Князькова, І. Я. Тодоров. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
19. Порошенко П. О. Промова Президента України під час церемонії інавгурації 7 червня 2014 року // Віче. – 2014. – № 13. – С. 14-15.
20. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева / М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 693 с.
21. Форми правління: поняття, види [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/stati/tgp/008.php
22. Форма державного (політичного) режиму, види державних режимів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/stati/tgp/042.php
23. Чудаков М. Ф. Конституционное государственное право зарубежных стран / М. Ф. Чудаков. – Мн : Харвест, 1998. – 784 с.
24. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ. : TOB «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук