Конституційне право

Конституційні шлюбно-сімейні права людини (Код: 16028)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права на тему Конституційні шлюбно-сімейні права людини 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Історико-теоретичний аспект конституційних шлюбно - сімейних прав людини
1.1 Історія розвитку права людини на вступ до шлюбу
1.2 Джерела конституційного права людини на вступ до шлюбу
РОЗДІЛ 2. Система конституційних шлюбно - сімейних прав людини
2.1 Конституційні права та обов'язки людини (сімейні
2.2 Конституційні гарантії дитинства, материнства і батьківства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Історія виникнення сім'ї і шлюбу та їхні особливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11119/
2. Сiмейне право України: Пiдручник / За ред. В. С. Гопанчука. — К.: Iстина, 2002. — 356 с.
3. Ромовська 3. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч, закл.]/Зорислава Ромовська. - К.: Правова єдність, 2009. - 500 с.
4. Павлова Л.М.Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/3666
5. Сiмейне право України : пiдручник / Л.М.Баранова, В.I.Борисова, I.В.Жилiнкова та iн. ; за заг. ред. В.I.Борисової та I.В.Жилiнкової. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 288 с.
6. Правознавсво Колодій А.М., Олійник А.Ю. Правознавство : підручник. - К.: Правова єдність ВАВ, 2009 - 792 с.
7. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254 /96
8. Гузь Л.Є., Гузь А.В. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України Х.: Видавничий будинок «ФАКТОР», 2011.- 576 с.
9. Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 : Прийняття від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
10. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Міжнародний документ від 16.12.1966 : Ратифікація від 19.10.1973 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043
11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 : Редакція від 01.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 995_004
12. Давидчук О.В. Європейська Конвенція з прав людини та цивільне право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/ seminar21-7.htm
13. Почекіна О. Реєстрація шлюбу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/17183
14. Сімейний кодекс України : Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III : Редакція від 26.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page
15. Менджул М.В. Надання права на шлюб особам, що не досягли шлюбного віку: окремі проблеми / Менджул М.В. // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - № 2 (14). – С. 149-157.
16. Бондаренко Н.В. Українське законодавство на захисті прав матерів та дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lit.vn.court.gov.ua/ sud0214/info/21755/
17. Конвенція про права дитини : Міжнародний документ від 20.11.1989 : Редакція від 01.01.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021
18. Про охорону дитинства : Закон від 26.04.2001 № 2402-III : Редакція від 05.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
19. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obljustif.gov.ua/ rogatun/27435-2/
20. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав¬ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 1. — 616 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук