Історія вчень про державу та право

Політичні концепції Семюеля Гантінгтона (1927-2008) (Код: 19180)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Політичні концепції Семюеля Гантінгтона (1927-2008) на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. С.ГАНТІНГТОН – ТЕОРЕТИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 2. НЕОАТЛАНТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ С.ГАНТІНГТОНА
РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ФУТУРОЛОГІЯ С.ГАНТІНГТОНА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1.Геополітика: енциклопедія / [Суліма Є.М. та ін.]; за ред. Є.М.Суліми. – К.: Знання, 2013. – 919с.
2.Гольцов А. Геополітика та політична географія : Підручник для студ. вищ. навч. Закладів / А. Гольцов. − К. : Центр учбової літератури, 2012. − 416 с.
3.Дергачев В.А. Геополитика: Учеб. Пособие. – Киев: Наукова думка, 2000. – 428 c.
4.Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник / М.С.Дністрянський. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 436с.
5.Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. Монографія / М.С. Дністрянський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 114с.
6.Дністрянський М. С. Закони геополітики: історичні міфологеми, ідеологічні установки чи реальні глобальні тренди? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2013. – № 16. – С. 163 – 168.
7.Классика геополитики. XIX век / [Сост. Королев К.]. – М.: АСТ, 2003. – 719 с.
8.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. // Полис. – 1994. – №1. – С. 33-48.
9.Мальский М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. –Львів 2007
10.Лукашевич В.М. Глобалістика .-Львів ,2005, 2006.
11.Федотов П.И. Глобалістика. –М., 2002
12.Прикин Б.И. Глобалістика. –М. 2007
13.Дергачев В.А. Глобалістика. –М. 2005
14.Глобалізація і безпека розвитку: Монографія/О.Г.Білорус, О.Г.Лік’яненко та ін. Керівник тв. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: НАН, МОіН, КНЕУ, 2001. -733с.
15.Глобальні трансформації й стратегії розвитку. Колективна монографія. -К.: 2000. -588 с.
16.Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/ За ред. д-ра екон. Наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. -К.: КНЕУ, 2005 - 538 с.
17.Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. К.,199
18.Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. Ч.І, Ч.ІІ. - Львів., 1993
19.Вовк Р. В. Моделювання міжнародних відносин: навч. посіб. / Р. В. Вовк. – К.: Знання, 2012. – 246
20.Політологія : підручник / за ред. М. П. Требіна. – Х.: Право, 2013. – 416 с.
21.Герасимчук Т. Ф. Теоретико-концептуальні основи та методи дослідження міжнародних відносин / Т. Ф. Герасимчук // Український історичний журнал. – 2006. – 5. – С. 186–199.
22.Коппель О. А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів / О. А. Коппель // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 31/32. – С. 4–7.
23.Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. – 461 с.
24.Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З.Мальського і Ю.М.Мороза. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002.
25.Мальський М., Мацях М., Романюк Р. Теорія міжнародних відносин: Програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, ф-т міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка. 2005. – 56 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук