Історія вчень про державу та право

Погляди Марсилія Падуанького на державу і право (Код: 15275)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Погляди Марсилія Падуанького на державу і право на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35
Після сплати через платіжну систему LiqPay повністю готова робота автоматично надсилається на вказану вами електронну адресу

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ
1.1. Особливості правової думки середньовіччя
1.2. Марсилій Падуанський – видатний мислитель к. ХІІ – п. ХІV ст
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА М. ПАДУАНСЬКИМ
2.1. Погляди М. Падуанського на походження держави
2.2. Природа та призначення державної влади у працях мислителя
2.3. М. Падуанський про форми державного правління
РОЗДІЛ 3. ПРАВО В ОЦІНЦІ М. ПАДУАНСЬКОГО
3.1. Характеристика М. Падуанським сутності права
3.2. Мислитель про класифікацію законів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Демиденко Г. Г.Історія вчень про право і державу.: Навчальний посібник / Харків: Консум, 2004.- 432 c.
2. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО. :Підручник./За ред.. проф. Г.Г. Демиденка та проф. О.В. Петришина/ - Харків.: Право. – 2007 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net/istorija-gosudarstva-i-prava/281-istorija-vchen-pro-derzhavu-i-pravo-petrishin-ta-in
3. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 456 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1713052451944/ pravo/rozvitok_derzhavno-pravovih_uchen_seredni_viki#954
4. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей. В.Д. Ткаченко, С.П. Погребняк, Д.В. Лук’янов / За заг. ред. В.Д. Ткаченка - Харків: Право, 2003. – 286 С.
5. Толкач А.М. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СВІТСЬКОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ВЛАДИ У ТРАКТАТІ «ЗАХИСНИК МИРУ» МАРСИЛІЯ ПАДУАНСЬКОГО Порівняльно-аналітичне право № 3-1/2013. –с. 75-77.
6. Шляхтун П.П Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник. : Київ: Либідь. – 2005, 576 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-1811.html
7. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. — К., 1997. — С. 269-289.
8. Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильяк, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. - Харків: Право, 2009. - 208 с.
9. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009, -312 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1586041551767/ pravo/ vchennya_pro _zakoni _derzhavu_ marsiliya_paduanskogo
10. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/693/10/
11. «ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ» Короткий навчальний курс/
Під заг. ред. ак. РАН, проф. В. С. Нерсесянца./ - НОРМА. - Москва.: - 2000 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-2/16.htm
12. Манько О. Є. Принципи поділу державної влади в умовах президентської, парламентської та змішаної форми державного правління / Манько О.Є. //Університетські наукові записки. – 2009. – вип..№ 2(30). – с. 406-411.
13. Волощук О. Т. Правова доктрина про організацію влади в державі / Волощук О. Т. //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1000. Серія «ПРАВО». - Випуск № 11. - 2012. - 376 с.
14. О. Т. ВОЛОЩУК ПО¬НЯТ¬ТЯ ФОР¬МИ ПРАВЛІННЯ: ВІД АН¬ТИЧ¬НОСТІ ДО СУЧАС¬НОСТІ Держава і право. - Випуск 54. - c. 196-202 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64085/31-Voloshchuk.pdf?sequence=1
15. Сайфулина Ю. В. Духовні, наукові та практичні трансформації права у закон / Сайфулина Ю. В. //Порівняльне аналітичне право. – 2013. – вип.. № 2. – с. 53-56.
16. Чичерин Б. H. Политические мыслители древнего и нового мира. – М.: Гардарики, 2001. – 336 с.
17. Кравченко В. І., Робак І. Ю., Громов А. А. Політологія: конспект лекцій для студентів. – Харків: ХНМУ, 2012. – 137 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук