Історія вчень про державу та право

Основні риси права Спарти (Код: 15274)

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Основні риси права Спарти на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика права Спарти
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Основні риси права Спарти
2.1. Право власності
2.2. Забовязальне право
2.3. Карне право
2.4. Судовий процесс
Висновок до розділу 2
Список використаних джерел

Джерела

1. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. /Навч. Посіб. Львів: Світ, 2001,- 384 с.
2. Трофанчук Г. I. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 448 с.
3. Л. Г. Печатнова. Политические структуры древней Спарты Часть I. Спартанские цари. Учебно-методическое пособие по спецкурсу /Под редакцией Э.Д. Фролова/Санкт-Петербург. - 2006 г. // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/pechat/pech03.htm#2
4. Полития лакедемонян / Пер. А. И. Любжин // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: //http://www.simposium.ru/ru/node/667
5. Губайдуллин А. Р. Религиозный фактор в истории античного права / Губайдуллин А. Р. // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/ article/n/ religioznyy-faktor-v-istorii-antichnogo-prava
6. Ликург. Речь против /Леократа Лікург // Вестник древней истории. – 1962. – № 2. – С. 79
7. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А, і проф. Жидкова О. А. - М.: Видавнича група ИНФРА М-НОРМА, 1997. - 480 с.
8. Черниловский З.М. Загальна історія держави і права М.: Юристъ, 1995. 576 с. 1996. - 570 с.
9. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / 5-те вид., перероб. і домов. — К. : Істина, 2005. - 768 с.
10. Шевченко О.О .Історія держави і права зарубіжних країн / Шевченко О.О./ Київ: Атіка, 1998 - 364 с
11. Бедрій М. М. Деякі особливості звичаєвого права Стародавньої Греції / Бедрій М. М. //Митна справа. – вип.. № 1. – 2014. – с. 38-42.
12. Слободяник Б. В. Право власності в Давній Греції та Даньому Римі. Порвняльна характеристика / Слободяник Б. В. // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності. Збірник праць. - Херсон-Тернопіль , 2011.- 234 c.
13. Вар’ян О. О. Судова влада у Давній Греції як інститут формування особистості громадянина /О. О. Вар’ян //Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.- 2013. - вип. XXXVI.- c 229-233.
14. Білик В. І. Правоохоронна система у період античності та Середньовіччя: загальна характеристика / Білик В. І. //Науковий вісник Херсонського державного університету. – вип.. № 5, т. 1. – 2013. – с. 19-22.
15. Геродот. Історія. Книга Шоста. Ерато // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/rrG62.htm
16. Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів - 3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.- 2008 - 244 с.,
17. Зайков А. В. Спартанские ксенеласии / А. В. Зайков // Античная древность и средние века. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. — Вып. 30. — С. 6—25.
18. Плутарх. Життєписи з пар: "Солон і Поплікола", "Лікург і Нума Помпілій"/Ю.Мушак (переклад)/ К.: Радянська школа, 1968 (2-ге видання). 612 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук