Історія вчень про державу та право

Ліберальна теорія держави в поглядах французьких просвітників (Код: 16016)


Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Ліберальна теорія держави в поглядах французьких просвітників на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика лібералізму
Розділ 2. Загальна характеристика просвітництва
Розділ 3. Теорія держави в поглядах Бенжамена Анрі Де Ребек Констана та Джона Стюарта Мілля
3.1. Погляди Бенжамена Анрі де Ребек Констана
3.2. Погляди Джона Стюарта Мілля
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


2. Андрусяк Т. Історія політичних та правових вчень. Лекції. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/pravo/atg/cila_knyga_2.doc
3. Гай-Нижник П. П. Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку / П. П. Гай–Нижник // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 88. – С. 5-14.
4. Державно-правові вчення Англії та Франції пер. пол. ХІХ ст. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://studies.in.ua/ippu_seminar/481-derzhavno-pravov-vchennya-anglyi-ta-francyi-per-pol-hh-st.html#2
5. Євтушенко О. Н. Принципи взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування в контексті Європейської хартії місцевого самоврядування / О. Н. Євтушенко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ–Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили. – 2010. – Вип. 19. – С. 131-141.
6. История политических и правовых учений: Учебное пособие / Сост. Ю. П. Вахрушев. – 6-е изд., переаб. и доп. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – 170 с.
7. История политических и правовых учений: учеб. пособие / [В. И. Власов, Г. Б. Власова, И. Г Напалкова, В. К. Цечоев]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 509 с.
8. Лібералізм і неолібералізм. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://the-law.at.ua/publ/politologija/politichna_ideologija/liberalizm_i_neoliberalizm/5-1-0-28
9. Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень: Навч. посібник / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич; Хмельниц. нац. ун-т. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 293 с.
10. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник / О. М.Мироненко, В. П.Горбатенко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с.
11. Мілль Джон Стюарт. Індивідуальна свобода і межі суверенності індивіда // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 424-440.
12. Мілль Джон Стюарт. Про свободу: Есе / пер. з англ. [монографія] / Д.С. Міл – К.: Основи, 2001. – 463 с.
13. Моспаненко І. Представницька демократія та місцеве самоврядування у поглядах Дж. Ст. Мілля / І. Моспаненко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. – 2011. – Вип. 23. – С. 32-36.
14. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. – Т.7: Народы и культуры. – М.: «ИНФРА-М», Изд-во «Весь мир», 2002. – 628с.
15. Основные этапы и направления развития философии. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://filosok.narod.ru/index.html
16. Павленко І. А. Історико-філософський контекст лібералізму / І. А. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія. – Наукове видання – Київ: Київський університет, 2007. – № 87-88. – 138 c.
17. Питерская А. Л., Батеева Е. В. История политических и правових учений: Учебное пособие, 2-е изд., стереотип. – М.: МГИУ, 2008. – 84 с.
18. Політологія: Підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – К.: В-тво «Академія», 2003. – 528 с.
19. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. – М.:Феникс, 1992. – 528с.
20. Стогова О. В. Лібералізм та демократія: співвідношення понять. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_DPD/1/Liberalizm_i_demokratia.pdf
21. Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под общ. ред. В. С.Бакирова, Н. И.Сазонова. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2005. – 592 с.
22. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень / Ф. П. Шульженко Ф. П., Т. Г. Андрусяк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук