Історія вчень про державу та право

Iдеальна держава в поглядах мислителiв Нового Часу (Код: 16015)

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Iдеальна держава в поглядах мислителiв Нового Часу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Роздiл 1. Загальна характеристика держави в поглядах мислителiв Нового Часу
Роздiл 2. Проект iдеальноi держави у роботах мислителiв ХVІІ ст
Роздiл 3. Проект iдеальноi держави у роботах мислителiв ХVІІІ ст
3.1 Вчення про державу Шарля-Луї Монтеск’є (1689-1755)
3. 2 Теорія народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо (1712-1778)
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Історія правових та політичних вчень : Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Istorija_politichnikh_ta_pravovikh_vchen_-_praktikum.pdf
2. Кабанець Н. І. Теоретико-юридичний зміст суспільного договору / Кабанець Н. І. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - 2012. – № 1. - Т. 25 (64). - С. 13-20.
3. Козаков В.Н. Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою / Козаков В.Н. // [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://academy.gov.ua/ ej/ej5/ txts/07kvmesp.htm
4. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. – К.: Дакор, КНТ, 2006. – 416 с.
5. Удод О. О. Розвиток ідеї правової держави / Удод О. О. // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : збірник наукових праць . - 2011. - № 64 – С. 196-198.
6. Політичні ідеї Нового часу [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://mybiblioteka.su/tom2/1-64521.html
7. Краснокутський О. В. Генеза проблеми формування ідеології державотворення у період Нового часу / Краснокутський О. В. // Гілея: науковий вісник. – 2013. – С. 72-75.
8. Історія політичних і правових вчень. / Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. - 304 с.
9. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с.
10. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://uastudent.com/prosvitnyctvo-f-bekon-i-dzh-lokk-pro-derzhavu-ta-pravovi-osnovy-ljudskogo-buttja/
11. Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина – Х.: Право, 2007. – 396 с.
12. Політичні концепції нового часу та їх філософський зміст [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://history.udpu.org.ua/ ebooks/ist_polit_dumky/ pages/8.html
13. Історія політичних та правових вчень [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/pravo/atg/pravovi_vchennya.html
14. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 456 с.
15. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
16. Пашков А.С. Ідея громадянського суспільства: історико-філософські інтерпритації та сучасність / Пашков А.С. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 60. — С. 35-47.
17. Терзі О.С. Розвтиток історії ідеї правової держави / Терзі О.С. // Розвиток історії ідеї правової держави / О.С. Терзі // Наука. Релігія. Суспільство. — 2008. — № 1. — С. 148-152.
18. Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. Соціологія: Навчальний посібник. - К.: КОНДОР, - 2009. - 550 с.
19. Бредун І. В. Уявлення про державу англійських філософів XVII століття на прикладі Томаса Гоббса / Бредун І. В. // Гуманітарний часопис. – 2011. - № 1. – С. 122-126.
20. Політичні теорії Нового часу: західна традиція [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://lektsii.net/4-43238.html
21. Остапець І. Ю. Теоретичні моделі реалізації свободи в працях мислителів Нового часу / Остапець І. Ю. // Грані. - 2014. - № 5 (109). – С. 18-22.
22. Троян І. Ідея державного суверенітету в політико-правових теоріях Нового часу / Троян І. // “HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES 2009”. - 2009. - С. 182-183.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук