Історія вчень про державу та право

Гуманізм С. Оріховського (Код: 18080)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Гуманізм С. Оріховського на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. С. ОРІХОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК РАННЬОГО ГУМАНІЗМУ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 2. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ С. ОРІХОВСЬКОГО
РОЗДІЛ 3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ С. ОРІХОВСЬКОГО
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ С. ОРІХОВСЬКОГО
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


1. Вирський Д. С. Станіслав Оріховський-Роксолан: життя і пам’ять / Д. С. Вирський. – К.: Інститут історії України, 2013. – 215 с.
2. Еразм Роттердамський Похвала Глупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Ротердамським [Текст]. Домашні бесіди : [сатиричні твори] / вступ. ст. та пер. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К. : Основи, 1993. – 318 с.
3. Історія української культури: У п’яти томах. Т. 3. Українська культура другої половини XVII - XVIII століть / Б. Є. Патон (голов.ред.), В. А. Смолій (ред.) – К.: Наук. думка, 2003. – 1246 с.
4. Історія філософії України / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994.– 416 с.
5. Литвинов В. В. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи відродження в українській філософії XV - початку XVII століття / Володимир Васильович Литвинов . – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000 . – 472 с.
6. Литвинов В. Д. Историософские взгляды Станислава Ориховского / В. Д. Литвинов // Человек и история в средневековой мысли русского, украинского и белорусского народов. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 111–121.
7. Литвинов В. Д. Проблемы государства в трудах Ст. Ориховского / В. Д. Литвинов // Отечественная мысль эпохи средневековья (историкофилософский очерк). – К.: Наукова думка, 1988. – С. 237–254.
8. Литвинов В. Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI - початок XVII століття : іст.-філос. нарис : [монографія] / В. Д. Литвинов; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ: Наук. думка, 2008. – 528 c. – С. 73, 391, 446.
9. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. / В. І. Любащенко. – Львів: Видавнича спілка «Просвіта», 1995. – 350 с.
10. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність. Українська література в контексті європейського літературного процесу / Д. С. Наливайко. – К.: Вид-во художньої літератури «Дніпро», 1988. – 395 с.
11. Наливайко Д. С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження / Д. С. Наливайко // Українська література XVI-XVIIІ ст. та інші слов’янські літератури. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 161–185.
12. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні реформаційні ідеї на Україні. (ХVІ - поч. ХVІІ ст.). – К.: Наукова думка,. 1990. – 372 с.
13. Оріховський С. Твори. / С. Оріховський; [пер. з латинської та старопольської В. Д. Литвинова]. – К.: Дніпро, 2004. – 672 с.
14. Патей-Братасюк М. Г. Нариси з філософії права: курс лекцій / М. Г. Патей-Братасюк. –. Тернопіль, 2002. – 92 с.
15. Сас П. М. Українсько–польський мислитель доби Відродження Станіслав Оріховський: на шляху до історизму нового часу / П. М. Сас // Український історичний журнал. – 1991. – №1. – С. 87–98.
16. Сас П. М. С. Оріховський, Й. Верещинський: політикоправові концепції державного устрою //Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Київ, 1993. – С. 62 – 67.
17. Скиба В. Й. Про трактат С. Оріховського «Напучення польському королеві Сигізмунду Августу» / В. Й. Скиба // Український історичний журнал. – 1996. – № 3. – С. 119–130.
18. Стех Я. Все життя поклав на оборону прав людини (До 440-річчя з дня смерті Станіслава Оріховського-Роксолана / Я. Стех // Українська культура. – 2006. – № 7. – С. 34-39.
19. Сумцов Н. Ф. Станислав Ориховский / Н. Ф. Сумцов // Киевская старина. – 1888. – Кн. XXIII. – С. 215–234.
20. Українська національна правова ментальність: специфіка філософсько-правової рефлексії // Методологічні проблеми правової науки. Матеріали міжнародної наукової коференції. – Харків, 13-14 грудня 2002 року/ Упор. М. І. Панов, Ю. М. Грошевий. – Х.: Право, 2003. – 428 с.
21. Українські гуманісти епохи Відродження XV-XVIII ст. Ч.1-2. – К.: Наукова думка, 1995. – 432 с.
22. Філософія Відродження на Україні / М. В. Кашуба, І. В. Паславський, І. С. Захара, інш. . – Київ : Наукова думка, 1990 . – 336 с.
23. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIII ст.: У 2-х книгах. Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко / В. Шевчук – К.: Либідь, 2004. – 400 с.
24. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: / Н. М. Яковенко. – К.: Ґенеза, 1997. – 312 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук