Історія вчень про державу та право

Г. В. Ф. Гегель про право та закон (Код: 15272)


Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Г. В. Ф. Гегель про право та закон на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Особливості правового світогляду Г. В. Ф. Гегеля
Розділ 2. Г. В. Ф.Гегель про сутність держави
2.1. Мислитель про походження держави
2.2.Розуміння держави та класифікація держав у працях Гегеля
Розділ 3. Питання права у творчості Г. В. Ф. Гегеля
3.1.Сутність права за поглядами мислителя
3.2. Г. В. Ф. Гегель про закони
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела

1. Алексєєв П. В. Історія філософії: - підручник / П. В. Алексєєв - М .: Т. К. Велбі, Вид-во Проспект, 2009. - 240 с.
2. Алексєєв П. В., Панін А. В. Філософія: Підручник. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Т. К. Велбі, Вид-во Проспект, 2014. - 608 с.
3. Андрущенко В. П. Вступ до філософії. Великі філософи : навч. посіб. / Г. І. Волинко, В. С. Крисаченко. - Х.: СПДФЛ Чиженко С. Ю. ТОВ РИФ 2010. - 512 с.
4. Брегеда А. Ю. Основи політології : навч. посіб. / А. Ю. Брегеда. - К.: КНЕУ. 2010. - 312 с.
5. Гегель Г. В. Ф. Философія права : пер. з нім. / редк. склад. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц. - М.: Думка. 1990. - 524 с.
6. Голубінцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Філософія для технічних вузів. Серія «Вища освіта» - Ростов на Дону: Вид-во «Фенікс», 2011. - 640 с.
7. Губін В. Д. Філософія: Підручник / За ред. В. Д. Губіна, Т. Ю. Сідорін. - 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гардаріка, 2005. - 828 с.
8. Демиденко Т. Г. Історія вчень про право і державу : навч. посіб. / Т. Г. Демиденко. - Х.: Консум. 2014. - 432 с.
9. Крапивенський С. Е. Соціальна філософія: Підр. для студ. гуманіт.-соц. спец. вищих навчальних закладів. - 4-е вид., Теор. - М .: Гуманіт. вид. центр ВЛАДОС, 2013. - 416 с.
10. Марченко М. Н., Дерябина О. М. Теорія держави та права. Підручник для бакалаврів / М. Н. Марченко, О. М. Дерябина. – М.: ПРОСПЕКТ. 2015. – 570 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl
11. Нарский І. С. Істория диалектики. Німецька класична філософія: навч. посіб. / І. С. Нарський. - М.: Наука. 1978. - 307 с.
12. Соколов С. В. Соціальна філософія: Підручник - посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 440 с.
13. Філософія науки: Словник основних термінів. - М.: Академічний Проект, 2014. - 320 с.
14. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / під ред. В. С. Ковальського. - К.: Орінком Інтер. 2009. - 304 с.
15. Dewey J. Logical method and law // Cornell Law Quarterly. - Р. 17; Dewey J. My philosophy of law // My philosophy of law: Credos of sixteen American scholars / Ed. Julius Rosenthal Foundation. - Boston: Northwestwern University. - 1941. - P. 71 - 85.
16. Taft W. Liberty under law: an interpretation of the principles of our Constitutional government. - New Haven, 1922. - P. 40.
17. Lllewellyn K. The bramble bush. 2-nd edition, 1951. - P. 9. - цит. по: Харт Х.Л.А. Концепція права. - К.: Сфера, 1998. - С. 9.
18. Г. Гегель. Філософія історії. Лекції. 2014. – 860 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=w9wBBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT133&dq
19. К. Маркс. До критики Гегелевської філософії права. Наукова праця. Електронна бібліотека «Громадянське суспільство», 190 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/Marks_K%20kriike.pdf
20. Е. Ю. Соловйов. Категоричний імператив права / Соловйов Е. Ю. Підручник. – М.: ПРОСПЕКТ. 2015. - 414 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=vYE2-oj8-iIC&oi=fnd&pg=PA5&dq
21. Філософський словник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Philosophy/124769.htm


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук