Історія вчень про державу та право

Державні-правова теорія ,,наукового соціалізму (за творами К. Маркса і Ф. Енгельса) (Код: 16180)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Державні-правова теорія ,,наукового соціалізму (за творами К. Маркса і Ф. Енгельса) на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Історико-політичні передумови виникнення державно-правової теорії «наукового соціалізму» К. Маркса та Ф. Енгельса (загальна характеристика)
2. Політичний зміст роботи К. Маркса «Маніфест комуністичної партії»
3. Життя та політичні твори Ф. Енгельса
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Алле М. Экономика как наука. – М. : Наука для общества, 1995. – 430 с.
2. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень / Т. Г. Андрусяк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. – 220 с.
3. Всемирная история. Энциклопедия. Том 6 «Манифест Коммунистической партии» - великий программный документ научного коммунизма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st287.shtml
4. Графский В. Г. История политических и правовых учений / В. Г. Графский. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 600 с.
5. История политических и правовых учений: учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2006. – 728 с.
6. История политических и правовых учений: учебник / под ред. А. Н. Хорошилова. – М. : Норма, 2002. – 344 с.
7. История экономических учений: учебное пособие / под ред. В. Автономова, О.Ананьина, Н. Макашевой. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 784 с.
8. Історія вчень про державу і право : підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 256 с.
9. Комуністична державно-правова ідеологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/books/241/17944/23/
10. Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Маніфест Комуністичної партії. – Київ, 1936. – 38 с.
11. Марченко М. Н., Мачин И. Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин. – М. : Проспект, 2008. – 480 с.
12. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ «Академія», 2010. – 456 с.
13. Мочерний С.В. Економічна теорія: Підручник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.
14. Нерсесянц B. C. История политических и правовых учений: ученик / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2005. – 541 с.
15. Стрикалюк Б. Фрідріх Енгельс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tureligious.com.ua/fridrih-enhels/
16. Теорія і практика «наукового» комунізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://narodna.pravda.com.ua/politics/476925e924d4a/view_print/
17. Топіліна А. Аналіз праці К. Маркса «Маніфест комуністичної партії» / А. Топіліна. – 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ur.co.ua/104/2045-1-anal-z-prac-k-marksa-man-fest-komun-stichno-part.html
18. Шульженко Ф. П, Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень / Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
19. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економічних вчень: навч. посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514 с.
20. Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки [Текст]: Навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – К. : «Центр учбової літератури», 2015. - 476 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук