Історія держави та права зарубіжних країн

Велика французька революція 1789р (Код: 16560)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії держав та права зарубіжних країн на тему Велика французька революція 1789р на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Велика французька революція 1789 р,
1.1. Причини Великої французскої революції 1789 р
1.2. Основні етапи революції та формування буржуазної державності в ході революції 1789-1794 рр
РОЗДІЛ 2. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. у Франції
2.1. Прийняття та зміст Декларації прав людини і громадянина 1789 р
2.2. Значення Декларації прав людини і громадянина 1789 р
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Крестовська Н.М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія-практикум / Н.М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. - X . : Одіссей, 2010. - 488 с.
2. Всесвітня історія : навч. посіб. / Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
3. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. В. Россіхін, С. І. Власенко ; за ред. Л. М. Маймескулова. - X.: Право, 2011. - 520
4. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посіб. / 5-те вид., перероб. і допов. — К. : Істина, 2005. - 768 с.
5. Трофанчук Г. I. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 448 с.
6. Котис О. Забезпечення культурних прав людини у міжнародному праві та праві Європейського союзу / Котис О. // Вісник Львівського університету. - 2014. - № 36. - С. 140–152.
7. Орленко В., Орленко Л. Еволюуія прав і свобод людини / Орленко В., Орленко Л. // Вісник КНТЕУ. – 2011. - № 3. – С. 89-100.
8. Любенна Т. К., Стрілець В. В. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. як ідеологічна підвалина утвердження демократичного правового режиму у Франції / Любенна Т. К., Стрілець В. В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/3643
9. Козинець О.Г. Історія розвитку інституту прав людини в Новий час/ Козинець О.Г. // Modern problems and ways of their solution in sciens? Transport? Production and education. – 2014. № 6. – С. 17-28.
10. Старуха Б. І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 / Старуха Богдан Ігорович – Лбвів, 2016. – 180 с.
11. Декларація прав людини і громадянина 1789 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://constituante.livejournal.com/10253.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук