Історія держави та права зарубіжних країн

Утворення,структура,компетенція та роль Генеральних Штатів (Код: 17563)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з історії держави та права зарубіжних країн на тему Утворення,структура,компетенція та роль Генеральних Штатів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика формування станово-представницької монархії
1.1. Поняття та причини формування станово-представницької монархії у Франції
1.2. Процес оформлення ставно-представницької монархії
РОЗДІЛ 2. Характеристика Генеральних Штатів та Паризького парламенту у Франції в епоху феодалізму
2.1. Утворення, структура, компетенція та роль Генеральних Штатів
2.2. Особливості Паризького Парламенту в період феодалізму
РОЗДІЛ 3. Значення генеральних штатів та паризького парламенту для Франції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 730 с.
2. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посіб. / 5-те вид., перероб. і допов. — К. : Істина, 2005. - 768 с.
3. Грубiнко А.В. Історiя держави i права зарубiжних кpaїн : навчальний посібник / А.В. Грубiнко. — Тернопiль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 656 с.
4. История государства и права зарубежных стран: Рабовладельческое и фе¬одальное государство и право / Под ред. П. Н. Галанзы и Б. С. Громакова - М., 1980.
5. Історія держави і права зарубіжних країн Хрестоматія. За ред. Гончаренко В.Д. К., 2002.
6. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1. Под ред. проф. Крашенникової Н.А. і проф. Жидкова О.А. – М.: Видавнича група ИНФРА М-НОРМА, 1997. – 480с.
7. Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. В. Россіхін, С. І. Власенко; за ред. Л. М. Маймескулова. – Х.: Право, 2011.
8. Кормич А. І. Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник. Видавництво: К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.
9. Кудь С. А. Парламентаризм та його суть / С. А. Кудь [Текст] // Вісник Черкаського національного університету. Серія. Політологія. Філософія.– 2009. – №24. – С. 54-55.
10. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчаль¬ний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.- 616 с.
11. Омельченко О.А. Загальна історія держави і права: Піжручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т.1-М.: - 528с.
12. Орленко В.І Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб.для підготов.до іспитів – 3-є вид.стереотип. – К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В. – 244с. – 2008.
13. Панов А.В. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. Посібник / Панов А.В. – Ужгород: 2003.
14. Печенка Я. Парламент як форма соціально-політичного представництва інтересів / Я. Печенка // Вісник Дніпропетровського університету, 2013, Т. 21, Вип. 23 (4). – с. 58-63.
15. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
16. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 400 с.
17. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Н авчальний посібник для студентів вищих закладів освіти З-тг видання, стереотипне. Львів: “ Новий Світ-2000” , 2008. -480 с.
18. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм / В. М. Шаповал [Текст]. – К.: Юрид. фірма “Салком”; Юрінком Інтер, 2006. – 560 с.
19. Шевченко О.О. Історія держави та права зарубіжних країн. Хресторматія К: Вентурі 1995.
20. Шигаль Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / Д. А. Шигаль. - Харків : ФІНН, 2010. - 340 с.
21. Яровой Т. С. Основні форми державного правління і парламентаризм: правові аспекти взаємодії / Т. С. Яровой [Текст] // Часопис Київського університету права. – 2011. – №2. – С. 77-80.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук