Історія держави та права зарубіжних країн

Стародавній Схід (Код: 16561)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії держави та права зарубіжних країн на тему Стародавній Схід на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 43

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


РОЗДІЛ 1. Виникнення державності в країнах Стародавнього Сходу
1.1. Зародження держави в Єгипті
1.2. Зародження держави у Вавилоні
1.3. Зародження держави в Індії
1.4. Зародження держави у Китаї
РОЗДІЛ 2. Особливості суспільного ладу країн Стародавнього Сходу
2.1. Загальні риси суспільного ладу давньосхідних країн
2.2. Особливості суспільного ладу країн Стародавнього Сходу
РОЗДІЛ 3. Держава та право країн Стародавнього Сходу
3.1. Характеристика держави та права Вавилону
3.2. Державний устрій та характерні риси права Стародавнього Єгипту
3.3. Особливості держави та права Індії
3.4. Держава та право Стародавнього Китаю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К., 2004. – 672 с.
2. Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. В. Россіхін, С. І. Власенко; за ред. Л. М. Маймескулова. – Х.: Право, 2011. – 520 с.
3. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашининниковой. – М.: Норма, 1999.
4. История политических и правовых учений. / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М.: НОРМА–ИНФРА-М, 1998.
5. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2 т. - 3-е изд., перераб. и доп. – Т II: Современная эпоха / под ред. Н. А. Крашенинниковой. – М., 2005. – 676 с.
6. Косарев А. И. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / А. И. Косарев. – М., 2002. – 278 с.
7. Кучма В. В. Держава і право Стародавнього світу і Середніх століть: У 2-х частинах. – К.: Вид-во Волгоградського держ.ун-ту, 2001. – 548 с.
8. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / І. Д. Мудрак. – Ірпінь: Державна податкова адміністрація України, Академія державної податкової служби України, 2001. – Ч. 1. – Ірпінь: [б.в.], 2001. – 232 с.
9. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Посібник для підготовки до іспитів. – 3-є вид., стереотип. – К.: Вид-во ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 244 с.
10. Рогожин А. И. История государства и права рабовладельческого Китая / А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов. - М., 1960. – 343 с.
11. Рудик Ю. В. Традиційні парадигми соціального призначення права в цивілізаціях Давнього Сходу / Ю. В. Рудик // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – С. 45-50. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v48/08.pdf
12. Ситар І. М. Онтологічні функції права стародавнього світу – Схід (Китай, Японія, Монголія, Ісламська правова думка) / І. М. Ситар // Вісник Одес. ін-ту внутр. справ. – 2002 . – № 2. – С. 11-17.
13. Стародавній Вавилон. – Електронний ресурс. – Режим доступу: www.npblog.com.ua/index.php/istoriya/starodavnij-vavilon.html
14. Страхов М. М. Історія держави і права Стародавнього світу: навч. посібник / М. М. Страхов. – Х., 1994. – 349 с.
15. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: під-ручник / М. М. Страхов. – Х., 1999.
16. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу / Б. Й. Тищик. – Львів, 2001. – 450 с.
17. Утворення Давньоєгипетської держави. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-wh6/1105.html
18. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн. Част. 1. Історія держави та права країн Стародавнього Сходу. – Львів, 2002.
19. Шахов Б. Держава і право Стародавнього Єгипту. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://samlib.ru/b/boris_shahow/3.shtml
20. Шахов Б. Держава та право Стародавнього Вавилона. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://samlib.ru/b/boris_shahow/4.shtml

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук