Історія держави та права зарубіжних країн

Держава Франків (Код: 17562)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії держав та права зарубіжних країн на тему Держава Франків на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Виникнення держави Франків
2. Розвиток держави Франків у VI-IX ст
2.1. Монархія Меровінгів
2.2. Монархія Каролінгів
3. Центральні органи державного управління
4. Місцеві органи державного управління
5. Причини розпаду держави Франків
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Бессмертный Ю. Л. Формирование феодально-зависимого крестьянства на территории Северной Франции (VI-X вв.) / Ю.Л. Бессмертный // История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3-х т. / Гл. ред.: З.В. Удальцова и др. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства / З.В. Удальцова, Ю.Л. Бессмертный, А.Я. Шевеленко и др. - М.: Наука, 1985. - С. 216-244.
2. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008 – 730 с.;
3. Данилов А.И. Немецкая деревня второй половины VIII - начала IX в. в бассейне нижнего течения Неккара / А.И. Данилов // Средние века. - М., 1956. - Вып. 8. - С. 34-50;
4. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2003. – 496 с.;
5. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. д. ю. н., проф. О. А. Жидкова и д. ю. н., проф. Н. А. Крашенинниковой. - 2-е изд., стер. - М.: Норма, 2004. - 624 с.;
6. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. В. Россіхін, С. І. Власенко; за ред. Л. М. Маймескулова. - Х.: Право, 2011. - 520 с.;
7. Історія держави і права зарубіжних країн. 2_е вид. перероб. й доп.: навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008 – 730 c.;
8. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник/ Під заг. ред. д.ю.н., проф. Джужи О.М. - Київ: НАВСУ, «Правові джерела», 2000. – 604 c.;
9. Історія західноєвропейського середньовіччя. Хрестоматія / Упорядник М. О. Рудь: Навч. посібник. -- К. Либідь, 2005. – 420 c.;
10. Кауфман С.А. Раннее германское Средневековье в свете археологии / С.А. Кауфман // Средние века. - М., 1962. - Вып. 22. - С. 208-233;
11. Крижановська О.О., Крижановський О.П. Історія Середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя. Курс лекцій. Навч. посібник. - К.: Либід, 2006. - 368 с.;
12. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.- 616;
13. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій. - Ірпінь, 2001. – 222 c.;
14. Неусыхин А.И. Военные союзы германских племен около начала нашей эры // Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма: Избр. труды.. - М.: Наука, 1974. - С. 390-412.;
15. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 244 c.;
16. Романова Е.Д. Прекарий на землях Сен-Галленского аббатства в VIII-IX вв. / Е.Д. Романова // Средние века. - М., 1959. - Вып. 15. - С. 56-64.;
17. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. -- Харків: Право, 1999. - 416 с.;
18. Тодд М. Древние германцы. Быт, религия, культура /М. Тодд; пер. С англ. Н. Чехонадской. - М.: Центрполиграф, 2005. - 224 с.;
19. Херрманн Й. Общество у германских и славянских племен и народностей между Рейном и Одером в VI-XI вв. / Й. Херрманн // Вопросы истории. - М., 1987. - № 9. - С. 23-40.;
20. Чепурнова Н.М., Серёгин А.В. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2007. - 198 с.;
21. Шостенко І.І., Шостенко О. І. Історія держави і права зарубіжних країн: навч.-метод. Посіб. - К.: МАУП, 2003. – 104 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук