Історія держави та права зарубіжних країн

Афінська демократична республіка (Код: 17560)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії держав та права зарубіжних країн на тему Афінська демократична республіка на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Виникнення держави в Афінах
2. Реформи Солона, Клісфена і Перікла
3. Організація державної влади в Афінах
4. Право Афін
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Утворення Афінської держави [Електронний ресурс] ― Режим доступу : https://history.vn.ua/book/zarubzno/22.html
2. Афінська держава [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://ukrmap.su/uk-wh6/1130.html
3. Утворення Афінської держави. Реформи Тесея [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/30595/
4. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навч. посіб. : у 2 т. Т. 1. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції / Б. Й. Тищик. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 1999.
5. Політичні портрети Стародавнього світу. Кн. І. – Антична Греція.: навч. посібник / укл.: А.О. Карасевич, К.М. Левківський, Л.С. Шачковська. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – 636 с.
6. Реформи Солона [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://ukrmap.su/uk-wh6/1130.html
7. Виникнення Афінської держави [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://ukrmap.su/uk-wh6/1130.html
8. Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. проф. Маймескулова Л. М. – Х. : Право. 2011. – 533 с.
9. Юринець Ю.Л., Бєлкін Л.М. Ґенеза створення Афінської держави як обґрунтування договірної теорії походження держави / Юринець Ю.Л., Бєлкін Л.М. // Юридичний вісник. – 2013. - № 1(26). – С. 42-49
10. Кабанець О.С. Історичні передумови виникнення та становлення демократії / Кабанець О.С. [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34266/04-Kabanec%27.pdf?sequence=1
11. Корабльова Н.С., Лебець В.С. Законність і справедливість у державному управлінн: читаючи Платонв / Корабльова Н.С., Лебець В.С. // Теорія та практика державного управління. – 2010. - № 28. – С. 1-12.
12. Матвєєва Т. О. Державний лад і право Давніх Афін / Т. О. Матвєєва // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 350–361
13. История государства и права зарубежных стран : Ч. 2 : учеб. для вузов / под общ.ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф.Жидкова О.А. – М. : Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
14. Загальна характеристика права в Афінах [Електронний ресурс] ― Режим доступу : https://studfiles.net/preview/5768588/page:7/
15. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн :Навч. посіб. / 5-те вид., перероб. і допов. — К. : Істина,2005. - 768 с.
16. Подчаха Д. В. Істотні умови іпотечного договору [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v59/76.pdf
17. Колесников К. М. Афіно-боспорська хлібна торгівля IV–III ст. до н. е.: митно-регулятивні механізми в джерелах та історіографії / К. М. Колесников // Гуманітарний журнал. – 2010. – № 1–2 (зима – весна). – С. 58–67.
18. Черниловский З.М. Загальна історія держави і права 1996. - 570 с.
19. Эллинские поэты. VIII-III вв. до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, О. П. Цыбенко, В. Н. Ярхо. – М., 1999. – 528 с.
20. Капустинський В. А Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах./ Капустинський В. А // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - № 2 (14). – С. 36-46

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук