Історія держави та права України

Революційні подіі ‎1917-1921 на території у країни та їх причини (Код: 18546)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Революційні подіі ‎1917-1921 на території у країни та їх причини на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПАДІННЯ САМОДЕРЖАВСТВА. РОЗГОРТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
1.1. Причини та передумови Української революції ‎1917-1921 років
1.2. Початок Української революції і діяльність Центральної Ради
РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
2.1. Війна більшовицької Росії проти України
2.2. Проголошення незалежності УНР
2.3. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського
РОЗДІЛ 3. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДИРЕКТОРІЄЮ. УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. АКТ ЗЛУКИ УНР І ЗУНР
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Верстюк В., Скальський В. Українська революція 1917 – 1921 рр. в політиці формування національної пам'яті в 2007 – 2010 рр. // Про- блеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. - Вип. 5. - К., 2010. - С. 5 – 23.
2. Бойко О. Д. Директорія у боротьбі за владу: хід протигетьманського повстання, фактори перемоги // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років. - Вип. 4. - К., 2009. - С. 209 – 236.
3. Власюк С. Українська національно-демократична революція 1917–1921 років у регіональних шкільних підручниках з історії / С. Власюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» - № 26. – 2017. – С. 91-97.
4. Верстюк В. Передмова // Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року. Документи і матеріали. - К., 2003. - С. 5.
5. Горак B. Українська гетьманська держава 1918 року у світлі споминів її сучасників. - К., 2010. - 200 С.
6. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Т. 1.: Доба Цен- тральної Ради. - К., 2002. - 320 С.
7. Корольов Г. АкадемІчний дискурс дослІдЖення ІсторІї української революцІї 1917–1921 рокІв (90-ті р. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/20-Korolev.pdf.
8. Лазарович М. В. Забезпечення прав іноетнічного населення в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського [Текст] / М. В. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2011. – Т. 23– 24. – С. 148–152.
9. Лазарович М. В. Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917–1921 років щодо національних меншин. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. – Чернівці. – 2014 р. – С. 34.
10. Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби національно- визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : моногр. [Текст] / Микола Васильович Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 С.
11. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. К., 2003. – 608 с.; Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр.: У 4 т. Прага, 1921 - 1922; Шаповал М. Велика революція й українська визвольна програма. - Прага, 1927. – 333 с.
12. Науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/2017doc.periodyzaciya-istorii-ukrainy2.pdf.
13. Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією. - К., 2008. - 209 С.
14. Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Збірник наукових статей / Головний редактор Р. Я. Пиріг. — Вип. 5. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — 340 С.
15. Рада Міністрів Української Держави (квітень - грудень 1918 року). Документи і матеріали. / В. Верстюк, О. Бойко, Р. Пиріг (кер. упоряд.) та ін. На жаль, публікація збірника затримується. Крім того, дослідники Т. Осташко та С. Кокін упорядкували й готують до друку збірник документів «Пролог Української революції: «Справа ЦК УПСР», матеріали якого дозволяють зрозуміти складні перипетії завершального етапу революції, а також апробацію більшовицького механізму встановлення «диктатури однієї партії».
16. Тимченко Р. Причини та передумови укладання акту злуки 22 січня 1919 р. / Р. Тимченко // Український історичний збірник, Вип. 11. – 2008. – С. 203-212.
17. Терещенко Ю.І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Укр. іст. журн. 2008. - № 4.- С. 19 - 37.
18. Українське державотворення 1917–1921 рр. крізь іноетнічну призму: на прикладі російської національної меншини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/2017doc.periodyzaciya-istorii-ukrainy2.pdf
19. Україна в революційну добу. До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр. : рекомендаційний бібліографічний покажчик (з фондів бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) / упоряд.: О. А. Дікунова, С. О. Кочерга ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко / Бібліотека ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». – Кривий Ріг, 2017. – 47 С.
20. Українська революція 1917-1921 рр. : дайджест. Вип. 20 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2017. – 18 с. – Режим доступа : http://library.nuft.edu.ua/inform/revolyuts%D1%96ya.pdf.
21. Шабала Я. М. Історія України. Навчальний посібник. – К.: Кондор. – 2005. – 268 С.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук