Історія держави та права України

Образотворче мистецтво в період українського національного відродження (Код: 18542)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Образотворче мистецтво в період українського національного Відродження на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальні положення образотворчого мистецтва в період українського національного Відродження
1.1 Характерні риси доби українського національного Відродження
1.2 Тенденції розвитку образотворчого мистецтва в період українського національного Відродження
РОЗДІЛ 2. Особливості образотворчого мистецтва в період українського національного Відродження
2.1 Здобутки образотворчого мистецтва в період українського національного Відродження
2.2 Роль образотворчого мистецтва в період українського національного Відродження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України. — К.: Гснеза, 2010.
2. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2000. - 464 С.
3. Гончарук Г. В. Культурологія: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 213 С.
4. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. — К.: ЦНЛ, 2005. — 584 С.
5. Культурологія. — Курс лекцій. / Під ред. А. Г. Баканурського і ін. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 208 С.
6. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посіб. / За ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула, Київ: ЦНЛ, 2004. — 368 С.
7. Історія українського мистецтва. Т.4. - К., 2010.
8. Історія України: Курс лекцій. У 2 кн. Кн. 1: Від найдавніших часів до кінця XIX ст. — К.: Либідь, 2011.
9. Історія української'літератури. - К., 2010.
10. Історія української культури. - К., 2014.
11. Крип'якевич І.П. Історія України. —Львів: Світ, 2011.
12. Огієнко І. Українська культура. - К., 2013.
13. Мацейків Т.І. Українське відродження в першій третині ХХ столітті:посібник/ Мацейків Т.І. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 128 С.
14. Магочий П. Українське національне відроджен¬ня. Нова аналітична структура // Укр. істор. жур¬нал. - 2010.- №3.
15. Мокрогуз О. Національне відродження в Україні у ХІХ-на початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freemason.org.ua/uk-UA/Masonstvo-v-Ukraini/Nacionalne-vidrodzhennya-v-Ukraini-u-HIH-na-pochatku-XX-st.aspx?ID=11.
16. Мороз З.П. Українська драматургія і театр другої половини XIX ст. - К., 2010.
17. Національне культурне відродження 1917-1930 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bookster.com.ua/natsionalne-kulturne-vidrodzhennya-1917-1930-rr/.
18. Українська культура: історія і сучасність. - Львів, 2014.
19. Українська культура / Лекції за редакцією Д.Антоновича. - К., 2013.
20. Українське національно-культурне відродження кінець ХVIІІ- поч. ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/philosophy/lectures_stud/uk/stomat/1/

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук