Історія держави та права України

Контрольна робота з історії вчень про державу та право (Код: 17540)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова контрольна робота з історії вчень про державу та право на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 25

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Причини та наслідки перших кодифікаційних робіт у ХVІІ ст.
2. Процес короткий приказний 1734 р., його зміст та значення
3. Права, за яким судився Малоросійський народ 1743 р., його джерела, структура, зміст та історичне значення.
4. Суд і розправа у справах Малоросійських 1750 р. Структура. Зміст та значення.
5. Кодифікація права у першій половині ХІХ ст.
6. Звід законів Російської імперії редакція 1842 р., його структура, зміст та особливості дії в Україні.
7. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р.
8. Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австро-Угорської імперії др. пол. ХVІІІ – ХІХ ст. ст.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Атаманова Н. В. Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права. / Н. В. Атаманова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2014. - №10-1. - Том 1. - С. 22-24. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: nbuv.gov.ua
2. Блажівська О. Є. Звід місцевих законів західних губерній як пам’ятка кодифікації цивільного законодавства на українських землях. / О. Є. Блажівська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 3(149). - С. 60-68. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
3. Гавриленко О. А. Історія держави і права України: хрестоматія‐практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 - «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - 348 с.
4. Гримич М. Литовський статут та і звичаєве право. / М. Гримич // Етнічна історія народів Європи. - 2001. - С. 4-9. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
5. Дмитришин Ю. Л. Хелмінське (кульменське) право та його застосування в Україні (ХІІІ – перша половина ХІХ ст.) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Юрій Любомирович Дмитришин ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. - 17 с.
6. Захарченко П. П. Історія держави та права України: Навч. посіб. для дист. навч. - К.: Університет „Україна", 2005. - 208 с
7. Котенко Т. В. Магдебурзьке право та його значення у становленні правової системи України. / Т. В. Котенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія. Право - 2011. – Випуск 2. - С. 207-213. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
8. Майкут Х. В. Литовські статути та їх застосування в Україні. / Х. В. Майкут // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - №2. - С. 1-9. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
9. Міц М. Рекрутська та земські повинності малоросійського козацтва в першій половині ХІХ ст. (за «Сводом законов Росийской империи»). / М. Міц // Чорноморська минувшина: Зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 5. - С. 39-52. - укр. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
10. Меліхова Ю. А. Суд і суддя в історичній реальності (від Київської Русі до сьогодення) / Ю. А. Меліхова // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. – Харків, 2011. – № 1. – С. 217–228.
11. Рєзнік О. І. Система джерел українського права ХVІІІ ст.: аналіз крізь призму кодифікації права Гетьманщини. / О. І. Рєзнік // Наукові праці. - 2015. - Випуск 171. - Том 183. - С. 21-25. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
12. Романович С. М. Розвиток правового регулювання відносин спільної часткової власності фізичних осіб в Україні. / С. М. Романович // Цивільне право та процес: актуальні питання. - С. 24-32. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
13. Ухач В. З. Історія держави і права України: Навчальний посібник (конспекти лекцій). - Тернопіль: Вектор, 2011. - 378 с.
14. Худоба Н. В. Кодифікація австрійського права особливості її застосування у Галичині (1772-1918 рр.). / В. А. Глуховеря // Наукові записки Тавричного університету ім. В. І. Вернадського. Серія Юридичні науки. - 2015. – Том 20(59). - №2. - С. 285-289. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
15. Чехович В. А. Кодифікаційні роботи в Україні 18–19 ст. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл. - Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kodyfikaciyni_roboty_18_19_st

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук