Історія держави та права України

Історія Українського бароко (Код: 18541)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з історії вчень про державу та право на тему Історія Українського бароко на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика українського бароко
1.1. Формування українського бароко
1.2 Становлення українського "козацького" бароко
Розділ 2. Особливості українського бароко у різних напрямах культури:
2.1. Освіта і наука
2.2. Література
2.3. Архітектура
2.4. Образотворче мистецтво
2.5. Музика і театр
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Бурлака В. Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В. Г. Бурлака // Пластичне мистецтво. – 2008. – № 1. – С. 10–17.
2. Гордієнко Г. М. Основні символи українського бароко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf__SRgZzZAhULDywKHQHfCu4QFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fdspace.udpu.org.ua%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F6789%2F3421%2F1%2FHordiyenko_G._Osn._symv.pdf&usg=AOvVaw3enljRrsQAxLGh6JS6jVLb.
3. Зінько О. В. Нариси української культури : навч. посіб. / О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012.
4. Історія української культури: навчальний посібник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.umsa.edu.ua/kafhome/philosophy/lecture/philosophy/kaf_philosofzmistmodul2.pdf.
5. Кримський С.Б. Феномен українського бароко / С.Б. Кримський // Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. Історія української культури: В 5 т. – Т.3. – К.: Наукова думка, 2003. – 1245 С.
6. Кочубей Т. Д. Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії / Т. Д. Кочубей // Освіта та педагогічна наука. - № 5 – 6. – 2013. – С. 63-69.
7. Історія української культури [Текст] : курс лекцій / О. В. Ліхолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва та ін. / [під заг. ред. д-ра іст. наук С. О. Костилєвої]. – К. : НТУУ «КПІ», 2010.
8. Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. / [за ред. М. М. Заковича]. – [3-тє вид., стер.]. – К. : Знання, 2007.
9. Культурологія / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, С. П. Кондратюк та ін. / [за ред. Т. Б. Гриценко]. – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009.
10. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура XX століття : навч. посіб. / Мєднікова. Г. С. – К. : Т-во «Знання», 2002.
11. Наливайко Д. Українське бароко: типологія і специфіка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/lexa/Downloads/UBvstup.pdf.
12. Рудницький О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі. – К, 2000. - 191 С.
13. Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX – початок XXI ст.) : монографія / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. – К. : Ґенеза, 2005.
14. Українська та зарубіжна культура: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Роман Вечірко, Олександр Семашко, Володимир Олефіренко,; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - Київ, 2003. - 367 С.
15. Художня культура України : [навч. посіб.] / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська, О. І. Оніщенко; [за заг. ред. Л. М. Масол]. – К. : Вища школа, 2006.
16. Сахно Г. О., Черненко В. М. Стиль бароко - самоствердження української національної самобутності в європейському культурному просторі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/lexa/Downloads/33._Sakhno_H__Chernenko_V._.pdf.
17. Світло українського бароко / А. М. Макаров. - К. : Мистецтво, 1994. – 288 C.
18. Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі / К. Третяк // Етнічна історія народів Європи. - № 9. – С. 40-43.
19. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько / [за ред. Ю. П. Богуцького]. – К. : Знання, 2007.
20. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.М. Закович. – К. : Знання, 2007. - 622 C.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук