Інші предмети

Надзвичайний стан і права людини зарубіжний досвід забезпечення безпеки (Код: 14701)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права зарубіжних країн на тему Надзвичайний стан і права людини зарубіжний досвід забезпечення безпеки 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади надзвичайного стану
1.1. Становлення надзвичайного стану в зарубіжних країнах
1.2. Особливості надзвичайного стану в зарубіжних країнах
1.3. Компетенція державної влади у введенні надзвичайного стану
РОЗДІЛ 2. Міжнародно-правові аспекти режиму надзвичайного стану та права людини під час режиму надзвичайного стану
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.
2. Басов А.В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук . – Харків, 2007.
3. Белоусов А.А. Германский опыт использования чрезвычайного законодательства в национальной правовой системе права: плюсы и минусы // Материалы международной научно-практической конференции. - 2011. - с. 191 - 200
4. Бостан С.К., Тимченко СМ. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 504 с.
5. Братель О.Г. Надзвичайні ситуації в історичному аспекті // Вісник Ун-ту внутр. справ. – № 10. – 2000. - с. 72-76
6. Бшарат М. Дотримання прав людини в умовах надзвичайного стан // Юридична наука. - № 1. - 2012. - с. 14-19
7. Грязнов А.В. Концепция и конституционные основы института чрезвычайного положения // Государство и право. – 1994. – № 6. – с. 33-43.
8. Домрин А.Н. Конституционный институт чрезвычайного положения в зарубежных странах :На примере Великобритании и Индии : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук - М.,1992. - 25 с.
9. Домрин А.Н. Режим чрезвычайного положения: опыт правового регулирования и практика применения в зарубежных странах // Государство и право. - 2012. - с. 11-25
10. Ігнатенко Г.В. Міжнародне право: Підручник для вузів / Відп. ред. проф. Г.В. Ігнатенко, О.І. Тулнов. – М.: Видав НОРМА, 2000. – 584 с.
11. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с.
12. Маценко С.О. Міжнародно-правова регламентація надзвичайного стану // Право України. – 2012. – № 12. – с. 126
13. Протасенко К. Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні // Вісник академії державного управління. - № 10. - 2011. - с. 107 -119
14. Смирнов, П. А. Понятие чрезвычайного и военного положений в законодательстве России и зарубежных стран /П. А. Смирнов //Правоведение. -2005. - № 2. - с. 162 - 167
15. Тхаркахо М.М. О правовых институтах чрезвычайного режима в зарубежных странах // Государство и право. - 2010. - с. 146-149
16. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук