Інші предмети

Монархія як форма правління (Код: 13700)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з конституційного права зарубіжних країн на тему Монархія як форма правління 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття і ознаки монархії
2. Класифікація монархії
3. Переваги і недоліки монархії як форми правління
Висновок
Література

Джерела


1. Агиевец С.В. Конституционное право зарубежных стран:Учеб.-метод. пособие / С.В. Агиевец, И.А. Белова. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 99 с.
2. Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.
3. Бесчастний В. М, Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.
4. Бостан С.І. Класифікація сучасних форм державного правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 2. – с. 88–97.
5. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Чернівці: “Рута”, 2000. – 424 с.
6. Горошеньова М.С. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.
7. Лучин В.О. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов / [М.И. Эрнашвили и др.] ; под ред. В.О. Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001 — 687 с.
8. Институт монархии в странах Арабского Востока. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Каминский С.А. - М., 1978. - 165 c.
9. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / сост. Проф. В.В. Маклаков. – 4-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2003. – 624С.
10. Мартинюк Р. С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Особлива частина. Навчальний посібник. – Острог, 2008. – 404 с.
11. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: ученик. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. – 506 с.
12. Процюк І.В. Монархія як особлива форма державного правління // Державне будівництво і місцеве самоврядування. - №22. - 2011. - с. 71 — 85
13. Процюк І.В. Абсолютна монархія як особлива форма державного правління // Право України. - 2009. - №3. - с. 45 — 52
14. Рыбаченко О.П. Достоинства и недостатки монархии // Право и жизнь. - 2002. - с. 25 — 29
15. Сімонішвілі Л.Р., Форми правління історія і сучасність, М.: Флінта: МПСІ, 2007 - 280 с.
16. Страшун Б.А. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: В 4 т. Тома 1–2. Часть общая: Учебник /Отв. ред. проф. Б.А. Страшун – 3-е изд., обновл. и дораб.– М.: Издательство БЕК, 2000. - 784 с.
17. Терещук М. М. Різновиди монархічної форми правління: порівняльна характеристика / М. М. Терещук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 38 : Зб. наук. праць. − К. : Ін-т держави і права НАН України ім. В. М. Корецького, 2007 − С. 143−147.
18. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.
19. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Харвест, 1998. -с.
20. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн / В.М. Шаповал. - К., 2006. - 496 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук