Інші предмети

Депутатська недоторканість в Україні та Західноєвропейських державах (Код: 16700)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з конституційного права зарубіжних країн на тему Депутатська недоторканість в Україні та Західноєвропейських державах 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
1.1.Історія формування парламентського імунітету в Україні та Західноєвропейських країнах
1.2. Депутатська недоторканність: поняття та ознаки
1.3. Правове регулювання інституту депутатської недоторканності в Україні та країнах Західної Європи
РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ІМУНІТЕТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
2.1. Депутатська недоторканність, як гарантія діяльності вітчизняних парламентарів
2.2. Парламентський імунітет, як основа правового статусу народних представників в країнах Західної Європи (на прикладі Великобританії, Франції, ФРН
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 600 с.
2. Войтенко Ю.М. Депутатський імунітет як політичний інститут: вітчизняний та світовий досвід / Ю.М. Войтенко // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 93. – С. 357-361.
3. Депутатська недоторканність: (сучасна парламентська та судова практика: правовий аналіз) / заг. ред. О. В. Задорожнього. – К. : Логос, 2004. – С. 80.
4. Казакбаев М. К. Некоторые вопросы возникновения и развития правового иммунитета / М. К. Казакбаев // Митна справа. – № 5. – 2013. – С. 27–31.
5. Ковриженко Д. Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для України / Д. Ковриженко, О. Чебаненко // Лабораторія законодавчих ініціатив. – 2007. – 33 с.
6. Колюх В. Депутатська недоторканність: зарубіжний досвід і українські проблеми / В. Колюх // Віче. – № 3. – С. 52–56.
7. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учеб. пособие / И. А. Кравец // Новосибирск. СибУПК, 2008. – 58 с.
9. Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. – М., 2001. – С. 180.
10. Конституции государств Европы: В 3 т. / Л. А. Окуньков (общ. ред. и вступ. ст.). – М.: НОРМА, 2001. – Т. 1. – 824 с.
11. Конституційний процес в контексті особливих політичних ситуацій: зарубіжний досвід (Депутатська недоторканність) № 2 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/asambleya/konst_tradesh_1.php
12. Левина М. И. Публично-правовое общение: античность и средневековье / М. И. Левина // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://igpran.ru/articles/3333/
13. Мартиненко П. Парламентаризм та імунітети: критичний досвід України / П. Мартиненко // Юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 41–49.
14. Ніконорова Н. Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу / Ю. Н. Ніконорова // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 133–138.
15. Опалева А. А. Институт личной неприкосновенности. (Теоретико-правовые проблемы) : монография. – М. : Академия управления МВД России, 2008. – 482 с.
16. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53602
17. Про статус народного депутата України : Закон України від 17.11.1992 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – С. 71.
19. Статус члена парламенту: зарубіжний досвід та пропозиції для України. Інформаційно-аналітичне дослідження / Лабораторія законодавчих ініціатив; Програма сприяння парламенту України університету Індіани США. – К., 2006. – 26 с.
20. Таранець Д. М. Еволюція інституту відповідальності народних депутатів України / Д. М. Таранець // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ: Серія : Юридичні науки : збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених. – № 2 (7). – Суми: УАБС НБУ, 2014. – 182 с.
21. Ткаля О. Теоретичне обґрунтування імунітету як особливої правової категорії / О. Ткаля // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2011. – № 22. – С. 73–85.
22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учебное пособие: Сост. В. Н. Садиков; под ред. З.М. Черниговского – М., 1996. – С. 81.
23. Чепель О. Д. Депутатський індемнітет: за українським та зарубіжним законодавством / О. Д. Чепель // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – № 550. – С. 33–37.
24. Юридична енциклопедія: в 6-ти томах / Гол. Редкол. Ю. С. Шемшученко. – К., «Укр.енцикл.», 1998. – т. 2-ий. – С. 455.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук