Інформаційне право

Визначення інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності (Код: 16602)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з інформаційного права на тему Визначення інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 14

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Визначення інформаційної діяльності
2. Основні види інформаційної діяльності
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – ст. 650.
2. Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства / В. Баскаков // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2011. – № 4. – С. 126-128.
3. Бачило И.Л. Информационное право – новая отрасль права Российской Федерации (методология, теория, практика) / И. Л. Бачило // Гос-ва и право. – 2008. – № 3. – С. 85-92.
4. Бурило Ю. П. Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Петрович Бурило; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 222 с.
5. Грицевич В.С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні в контексті європейських інтеграційних процесів / В. С. Грицевич // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Вежа, 2005. – С.474-476.
6. Дубницкий В. И. Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса / В. И. Дубницкий, А. Н. Лозикова ; НАН Украины Ин-т экономики промышленности, ДЭГИ. – Донецк : Юго-Восток, 2003. – 86 с.
7. Інформаційна діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog-doc-edu.blogspot.com/p/blog-page_6270.html
8. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.
9. Коваленко Л. П Інформаційна діяльність // «Правова інформатика». – 2008. – № 4(36). – С. 10-13.
10. Компьютерные информационные системы и хранилища данных. Толковый словарь / [А. Г. Додонов, С. Р. Коженевский, Д. В. Ланде, В. Г. Путятин]. – К. : Феникс; ИПРИ НАН Украины, 2013. – 554 с.
11. Концептуальні засади методології інформаційного права / О. Селезньова // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2011. – № 7. – С. 112-117.
12. Копылов В.А. Информационное право : вопросы теории и практики / В.А. Копылов. – М. : Юристъ, 2003. – 472 с.
13. Медведєва В. М. Інформаційний бізнес у сфері освіти, культури і мистецтва / В. М. Медведєва, Г. Г. Міщенко. – К. : Нац. парламент. б-ка України, 2000. – 96 с.
14. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1998. – 704 с.
15. Соснін О.В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2003. – 572 с.
16. Чубукова О. Ю. Економіка інформації : ринок продуктів та послуг / О. Ю. Чубукова. – К. : Нора-прінт, 2001. – 334 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук