Інформаційне право

Створення науково-технічної та статистичної інформації (Код: 17602)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готовий реферат з інформаційного права на тему Створення науково-технічної та статистичної інформації на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 15

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Поняття наукової інформації науково-технічної інформації (НТІ). Національна система НТІ
2. Поняття статистичної інформації та критерії її якості. Система органів державної статистики
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 33. – Ст. 345.
2. Закон про «Про державну статистику» від 17.09.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 43. – Ст. 608.
3. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади від 4 червня 2014 р. № 255
4. Гончар О. Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації / О. Гончар // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 33-37.
5. Гончар О. В. Критерії кості статистичної інформації / О. В. Гончар // IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» 22-23 декабря, 2011 р.
6. Горбатюк С. Є. Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти / С. Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – № 4. – С. 130-139.
7. Державне управління : підручник : у 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ ; Дніпропетровськ, 2012. –С. 399.
8. Кудрявцева С. П., Колос В. В. Міжнародна інформація: Навчальний посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с.
9. Про УкрІНТЕІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=7
10. Статистика : підручник / [С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; за наук. ред. д-ра екон . наук С. С. Герасименка ]. – К. : КНЕУ, 2000.– 467 с.
11. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М. : Республика , 2001. – 719 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук