Інформаційне право

Інститути права. Класифікація інститутів інформаційного права (Код: 18600)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з інформаційного права на тему Інститути права. Класифікація інститутів інформаційного права на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 17

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Інститути права: поняття, ознаки, місце в системі права
2. Поняття та характерні риси окремих інститутів інформаційного права
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / [О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Стрельбицької. – Київ : Кондор–Видавництво, 2016. – 332 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
4. Добробог Л.М. Система права: теоретико-правовий аспект / Л.М. Добробог // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Випуск 21. Частина ІІ. Том 1. – С. 30–32.
5. Теорiя держави i права : пiдручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та iн. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2015. – 368 с.
6. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д–ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д–ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.
7. Гаврилюк А.М. Правовий інститут: передумови, підстави та шляхи формування / А.М. Гаврилюк // Актуальні проблеми держави і права. – С. 101-106.
8. Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи: (Міфи і реальність). – К.: Оріони, 2002. – С. 54-59.
9. Коваленко Л.П. Деякі питання щодо визначення інформаційного права / Л.П. Коваленко // Юрист України. – № 2 (27). – 2014. – С. 122-127.
10. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4164#n4164

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук