Господарський процес

Реферат Заходи процесуального примусу (Код: 18504)

Ціна: 50 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з господарського процесу Заходи процесуального примусу на 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 16

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Заходи процесуального примусу в Чехії
РОЗДІЛ 2. Заходи процесуального примусу в Росії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Бабак О. Основні види відповідальності суб'єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 144-148.
2. Господарський кодекс України у редакції від 16 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19 – 20, 21 – 22. – С. 144.
3. Господарське право : навчальний посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. – К., 2003.
4. Господарське право : Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; [за заг. ред. В. С. Щербини]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 199.
5. Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (27–28 травня 2011 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків: Права людини, 2011 р. – 336 С.
6. Заярний О. А. Деякі особливості господарсько-правової відповідальності за порушення організаційно-господарських зобов'язань, що виникають з договорів / О. А. Заярний // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 7. – С. 171–177.
7. Комаров В. В. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Комаров. – Х., 2010. – С. 9.
8. Кожевников, С. Н. Государственное принуждение: особенности и содержание [Текст] / С. Н. Кожевников // Сов. государство и право. – 2008. – № 5. – С. 52–53.
9. Канзафарова І. С. Теоретичні основи циві- льно-правової відповідальності в Україні: авто- реф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / І. С. Канзафарова; НАН України; Інститут дер- жави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 41 С.
10. Липницкий Д.Х. Основные нововведения в правовом регулировании ответственности в Хозяйственном кодексе Украины / Д.Х. Липницкий, А.Д. Болотова // Экономика и право. – 2002. – № 1. – С. 128–133.
11. Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М.: Юрид. лит., 2015. – 192 С.
12. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; [переклад з рос.]. – Харків, 2011.
13. Чечина, Н. А. Об уголовно-процессуальной и гражданско-процессуальной ответственности [Текст] / Н. А. Чечина // Сов. государство и право. – 2013. – № 9. – С. 35–36.
14. Фаринник В. І. Міжнародний досвід застосування заходів процесуального примусу / В. І. Фаринник // Митна справа. – 2014. – С. 8–18.
15. Шишкин С.Н. Вопросы ответственности в предпринимательских отношениях / С.Н. Шишкин // Развитие хозяйственного законодательства на современном этапе: материалы Международной научной конференции 29 апреля 2004 года. – М.: ТК Велби; Проспект, 2004. – С. 127–131.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук