Господарський процес

Реферат Інші учасники господарського судочинства (Код: 18505)

Ціна: 100 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готовий реферат з господарського процесу на тему Інші учасники господарського судочинства 100% авторський в мережі інтернет не розповсюджувався, перевірений викладачем та успішно захищений студентом

Загальна кількість сторінок - 26

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
1. Місце та роль інших учасників господарського процесу в господарському процесі
1.1. Учасники господарського процесу
1.2. Місце інших учасників серед учасників господарського процесу
2.Загальна характеристика інших учасників господарського процесу
2.1. Помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник: загальна характеристика
2.2. Правовий статус свідків в господарському процесі
2.3. Експерт, експерт з питань права, спеціаліст та перекладач в господарському процесі
Висновки
Список використаної літератури


Джерела


1. Господарський процесуальний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page
2. Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. І С.С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т.2. – 1981. – 360 с.
3. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : [підручник] І О.Ф. Скакун. - 3-тє видання. – К. : Алерта, 2012. – 524 с.
4. Нерсесянц В.С. Философия права І В.С. Нерсесянц. – М., 1997. – 640 с.
5. МуравинА.Б. Уголовный процесс/А.Б. Муравин. – X. : Одиссей, 2000. – 399 с.
6. Артебякина Н.А. Теоретические и практические проблемы института лиц, участвующих в деле : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 I Н.А. Артебякина. – Саратов, 2010. – 22 с.
7. Дем’як В.М. Учасники господарського процесу в позовному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / В.М. Дем’як. – К., 2012. – 19 с.
8. Балюк І.А. Господарське процесуальне право І І.А. Балюк. – К., 2002. – 358 с.
9. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : [навч. посіб.] / Е.Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
10. Калиновский К.Б. Уголовный процесс : [пособие по подготовке к экзамену] . І К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов. – 3-є изд. -М. ; Питер, 2009. – 160 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/
11. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 I О.В. Кузьменко. – К., 2006. – 32 с.
12. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 І С.С. Бичкова. – К., 2011. – 36 с.
13. Шалагінова А.В. Співвідношення понять «учасник» і «суб’єкт» адміністративного процесу І А.В. Шалагінова II Держава та регіони. Серія «Право». – 2014. – № 1 (43). – С.42-46.
14. Арбитражный процесс : учеб, пособие / Под ред. Р.Е. Гукасяна и В.Ф. Тараненко. – М. : Юрид. лит., 1996. – 207 с.
15. Артебякина Н.А. Теоретические и практические проблемы института лиц, участвующих в деле : автореф. дне. ... на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс, арбитражный процесс» / Н.А. Артебякина. – Саратов, 2010. — 22 с.
16. Дем’як В.М. Учасники господарського процесу у позовному про¬вадженні : автореф. дис. ... на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесальне право» / В.М. Дем’як. – К.,2012. – 19 с.
17. Советский гражданский процесс : учебник / Под ред. Р.Ф. Каллистратовой. – М. : Юрид. лит., 1990. – 320 с.
18. Советский уголовный процесс / Под общей ред. М.И. Бажанова, Ю.М. Грошевого. – М. : «Вища школа», 1983. – 440 с.
19. Тертышник В.М. Уголовный процесс : учебник / В.М. Тертышник. – X. : «Арсис», 2000. – 576 с.
20. Муравин А.Б. Уголовный процесс : учебное пособие / А.Б. Мура- вин. – X. : Одиссей, 2000. – 399 с.
21. Трещева Е.А. Субъекты арбитражного процесса : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.15 / Е.А. Трещева. – М., 2009. – 565 с.
22. Советский уголовный процесс: Вопросы Общей части / Под ред. докт. юр. наук, проф. В.Я. Чеканова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 192 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук