Господарський процес

Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справа (Код: 18511)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справах на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характеристика судових рішень у господарських справах.
1.1 Поняття судових рішень у господарських справах
1.2 Особливості пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справах
РОЗДІЛ 2. Поворот виконання та оскарження щодо питань, пов'язаних з виконанням судових рішень у господарських справах
2.1 Поворот виконання судових рішень у господарських справах
2.2 Оскарження дій державних виконавців, пов'язаних з виконанням судових рішень у господарських справах
РОЗДІЛ 3. Проблеми, пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Авторгов А. М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Авторгов Андрій Миколайович; Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2016. – 211 С.
2. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження : навч. посібник / Ю.В. Білоусов. – К. : Прецедент, 2015. – 188 С.
3. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1798-12.
4. Гончарова І. Ю. Взаємодія державної виконавчої служби з органами прокуратури під час виконання рішень / І. Ю. Гончарова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2014. – № 1. – С. 210–214.
5. Державна реєстраційна служба України. У Мін’юсті відбувся круглий стіл з актуальних питань відкриття майнових реєстрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/13803.
6. Виконання судових рішень : навч. посібник / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко, С.М. Штефан; ред. С. Ковальський. — К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 С.
7. Зарубіжний досвід організації виконання рішень у господарських справах / О. А. Святогор. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/03/13.pdf.
8. Закон України «Про виконавче провадження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
9. Міністерство юстиції України. Оцінка роботи державної виконавчої служби (статистичні показники) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/33004.
10. Інститут приватних виконавців в Україні: перспективи запровадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalweekly.com.ua/index. php?id=16061&show=news&&newsid=121190.
11. Кот О. В. Рішення господарського суду: проблеми викладення змісту / Кот О.В. // Вісник господарського судочинства – 2015. – № 5 – С. 96–100.
12. Калінін Р.С. Контрольні та наглядові процедури виконавчого провадження / Р.С. Калінін // Держава та регіони. Сер. Право. – 2012. – Вип. 1. – С. 45–49.
13. Кот О. В. Судові акти в господарському процесі: поняття та види / Кот О.В. // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 1 (169).– С. 96-99.
14. Колодій А.М. Теорія держави і права : навч. посібник / [А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.]. – К. : Юрінформ, 2016. – 189 С.
15. Мамутов В.К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть / В.К. Мамутов // Право України. – 2016. – № 8. – С. 4—12.
16. Проблеми виконавчого провадження: навчально-методичний комплекс (для магістрантів денної форм и навчання) / Р.О. Стефанчук, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський. – К.: Видавничий центр Національної академії прокуратури України, 2014. – 24 С.
17. Татьков В. І. Ефективне виконання рішень господарських судів: складова права на справедливий суд і тенденція розвитку господарського процесу / В. І. Татьков. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecpr_2013_2_9.
18. Талан Л. Г. Реалізація судових рішень у виконавчому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Талан Леонід Григорович; МОНМС України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2015. – 19 С.
19. Святогор О. А. Правове регулювання виконання рішень господарського суду: постановка проблеми / О. А. Святогор // Економіка та право. – № 2 (41), – 2015. – C. 45–52.
20. Фіолевський Д.П. Державна виконавча служба в Україні. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Д.П. Фіолевський, С.Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєн- цев; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2014. – 564 С.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук