Господарський процес

Поняття та види судових витрат (Код: 18510)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу Поняття та види судових витрат на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Поняття та види судових витрат в господарському процесі
Розділ 2. Порядок розподілу судових витрат
2.1 Судовий збір
2.2 Порядок й основні правила розподілу судових витрат
Розділ 3. Відстрочення та розстрочення судових витрат, звільнення від сплати
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. - № 3. – 2015. – С. 66–71.
2. Богля С. С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С. С. Богля; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2015. – 20 С.
3. Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України [текст] монографія / О. В. Богомол. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 168 С.
4. Вербицька М. В. Деякі аспекти судових судових витрат у господарському процесі /М. В. Вербицька // Науковий вісник Херснського державного університету. – № 3. – 2017. – С. 133–136.
5. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
6. Глущенко, Людмила Григорівна. Судові витрати [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Глущенко Людмила Григорівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 С.
7. Господарський процес: підручник/ за заг. ред. Світличного О. П. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 С.
8. Зуєва Л. Є. Судові витрати як складова принципу оперативності та процесуальної економії у господарському процесі / Л. Є. Зуєва // Актуальні проблеми держави і права. – № 2012. – С. 417–427.
9. Господарське процесуальне право України : навч. посібник / В.Л. Костюк, К.М. Біда, В.В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. – К. : Ін Юре, 2013. – 223 С.
10. Закон України “Про судовий збір” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3674-17.
11. Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.- попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. – К.: Ін Юре, 2006. – 464 С.
12. Коваленко Т. С. Сутність та функції судових витрат у господарському процесі / Коваленко Т. С. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1062. Серія «ПРАВО». Випуск № 14, 2013 рік. – С. 201–203.
13. Судові витрати в цивільному та господарському процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/sudovi-vitrati-v-civilnomu-ta-gospodarskomu-procesi.html.
14. Марочкін І. Є. Доступність правосуддя / І. Є. Марочкін // Проблеми законності. – Вип. 58. – Х.: НЮАУ, 2003. – С. 129.
15. Похиленко І. С. Правове регулювання судового збору в господарському процесі / І. С. Похиленко // Часопис Києвського національного університету. – № 4. – 2011. – С.189–193.
16. Притченко Р.С. Сплата судового збору: проблеми та реалії законодавчого забезпечення / Р.С. Притченко // Правова держава. – № 21. – 2016. – С. 149–152.
17. Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара. – Х. : Право, 2010. – 256 С.
18. Селіванов М.В. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arbitis.com/Selivanov-M-V-Vidstrochennya-ta-rozstrochennya-splati-sudovogo-zboru/.
19. Росоляк О. Б. Деякі аспекти судових витрат у господарському процесі / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Херснського державного університету. – № 3. – 2017. – С. 133–136.
20. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи Господарського процесуального права: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 220 С.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук