Господарський процес

Поняття та види доказів у господарському процесі (Код: 18509)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з господарського процесу Поняття та види доказів у господарському процесі на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика доказів у господарському процесі
1.1. Поняття та ознаки доказів у господарському процесі
1.2. Класифікація доказів у науці господарського процесуального права
РОЗДІЛ 2. Характеристика стандартних різновидів доказів у господарському процесі
2.1. Письмові та речові докази як джерела доказів у господарському процесі
2.2. Висновок експерта як джерело доказів у господарському процесі
РОЗДІЛ 3. Розширення доказів у господарському процесі у зв’язку із змінами законодавства
3.1. Показання свідка як доказ у господарському провадженні
3.2. Електронні докази у господарському процесі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. К. Треушникова. – М. : Изд-во «Спарк»; Юридическое бюро «Городец», 1997. – 795 с.
2. Бабенко В. В. Належність та допустимість доказів в господарському процесі / В. В. Бабенко // Вісник Академії адвокатури України. – К. : Видавничий центр Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 5. – С. 64-71.
3. Балюк І. А. Господасрьке процесуальне право: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.
4. Бахуринський В. С. Правовий статус свідків у господарському процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://protokol.com.ua/ua/pravoviy_status_svidkiv_u_gospodarskomu_protsesi/
5. Белкин А. Р. Теория доказывания. – М., 1999. – 650 с.
6. Васильев С. В. Доказывание и доказательства по делам о возмещении вреда, причиненного личности / С. В. Васильев. – Х. : Факт, 2000. – 200 с.
7. Возняк І. Д. Висновок експерта як специфічний засіб доказування в господарському процесі Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012. Секція № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3A120223-18&catid=38%3A-4&Itemid=55&lang=ru
8. Гаврилішин А. П., Ваколюк Г. М. Поняття та класифікація доказів у господарському процесі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/13646/1/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA.doc
9. Горевий В. І. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 308 с.
10. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page
11. Господарське процесуальне право : Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін. ; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2012. – 400 с.
12. Дудник Л. М. Українське господарське право та господарське процесуальне право: курс лекцій: Навчальний посібник – К. : Поліграфцентр «Геопринт», 2015. – 569 с.
13. Електронні докази: регулювання, яке буде складно застосувати на практиці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kdkako.com.ua/elektronni-dokazi-regulyuvannya-yake-bude-skladno-zastosuvati/
14. Зейкан Я. П. Захист у господарській справі: Навчальний посібник. – К. : КНТ, 2010. – 536 c.
15. Квіта О. Т. Доказ в господарському процесі: поняття та предмет / О. Т. Квіта // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – 2015. – Випуск 33. Том 1. – С. 172-178.
16. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – Ст. 141.
17. Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі / С. Лунін // Право України. – 2010. – № 12. – С. 126-131.
18. Лютіков П. С. показання свідка в господарському процесі: вкотре про необхідність оновлення засобів доказування / П. С. Лютіков., К. В. Краснова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія ПРАВО. – 2015. – Випуск 34. Том 1. – С. 148-152.
19. Медведев И. Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России и Франции: автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс ; Арбитражный процесс / И. Г. Медведев ; Науч. рук. В. В. Ярков, К. Вербар. -Екатеринбург, 2003. – 22 с.
20. Найман Н. Юридична сила e-contracts: як розцінювати договори, укладені в мережі Інтернет? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yuridichna-sila-econtracts-yak-rozcinyuvati-dogovori-ukladeni-v-merezhi-internet.html
21. Найченко А. М. Електронні докази у господарському процесі: проблеми застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15204133322163.pdf
22. Найченко А. М. Можливість застосування електронного листування як доказу в господарському процесі / А. М. Найченко // Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 48. – С. 98-101.
23. Найченко А. М. Законодавче закріплення інститут електронних доказів в господарському процесі – наслідки реформи чи реальна необхідність / А. М. Найченко // Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018. – Секція № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1751%3A290118-03&catid=206%3A4-0218&Itemid=255&lang=en
24. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
25. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15
26. Ратушна Б. П. Докази як основні інструменти судового пізнання / Б. П. Ратушна // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 166-168.
27. Селиванов М. Надання письмових доказів в електронному вигляді та перевірка їх достовірності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/selivanov/article/5240.aspx
28. Степанова Т. В. Доказування та докази в господарському процесі України : дис. … на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук // Спеціальність 12.00.04 – Господарське право; господарське процесуальне право. Одеса. – 2002 . – 188 с.
29. Степанова Т. Особливості класифікації доказів у господарському процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5218/1/13-15.pdf
30. Суткович М. А. Речові докази у господарському процесі / М. А. Суткович // Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки. – 2014. – С. 125-129.
31. Ухвала Господарського суду Івано-Франківської області. Справа № 909/70/18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72595105
32. Ухвала Господарського суду Одеської області. Справа № 916/3135/17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72164200
33. Участь експерта в господарському процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://statelaw.pp.ua/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
34. Цивільне процесуальне право України: [Підручник для юрид. вузів і фак. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, Є. Г. Пушкар та ін.]; За ред. В. В. Комарова. -Харків: Право, 1999. – 592 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук