Господарський процес

Ліквідація господарських підпріємств (Код: 18507)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського процесу Ліквідація господарських підпріємств на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ ЛІКВІДАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Поняття ліквідації господарських підприємств
1.2 Підстави ліквідації господарських підприємств
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1 Порядок ліквідації господарських підприємств
2.2 Ліквідація господарських підприємств за рішення суду
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛІКВІДАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Апанасенко К.І. Визнання недійсними установчих документів суб'єктів господарювання (матеріально-правові та процесуально-правові аспекти) / К.І. Апанасенко // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 77-86.
2. Гамбург І. А. Правове регулювання припинення суб’єктів господарювання в Україні / І. А. Гамбург, О. М. Фролов // Право України. – 2011. – № 1. – С. 111-121.
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/436-15.
4. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: сучасні проблеми законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/22-d0bbd183d0bad196d0bdd0b0.pdf.
5. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності» від 28 квітня 2007 року N 363/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/363/2007.
6. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2157-14.
7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
9. Кабінет електронних сервісів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kap.minjust.gov.ua/
10. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
11. Кравченко А. В., Зеленкова І. І. Проблемні питання ліквідації підприємств за господарським законодавством України / Кравченко А. В., Зеленкова І. І. // Адвокат. - № 1. – 2016. – С. 33-37.
12. Литвишко Л. О. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в Україні / Литвишко Л. О. // ВІСНИК ЖДТУ. 2014. № 3 (69). – С. 144–150.
13. Основи права України/ за редакцією професора В.Л. Ортинського. – Видання друге, доповнене і перероблене. - Львів: Оріяна – Нова, 2015 – 368 С.
14. Постанова Кабінету Міністрів України " Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки " від 25 грудня 2015 р. № 1133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1133-2015-%D0%BF.
15. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 47. – Ст. 800.
16. Пелипенко О. Деякі питання припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи / О. Пелипенко // Електронний ресурс:http://www.ilf-ua.com/ua/publications/ articles/deyaki_pytannya_prypynennya_yurosoby/
17. Скоропис О.М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.М. Скоропис. – К., 2016. – 22 С.
18. Спасибо-Фатєєва І. В. Припинення юридичних осіб / І. В. Спасибо-Фатєєва // Юридичний радник. – 2005. – № 1. – С. 29-36.
19. Тітова О. В. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. В. Тітова. – Донецьк, 2013. – 19 С.
20. Харчук Т. В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки / Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8 (98). – С. 12–16.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук